• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Nyheter

   MigränPodden

   13-06-2022

   Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

   Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

   29-04-2022

   För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

   Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker personer med migrän

   29-04-2022

   Syftet med personcentrerad vård är att skapa en rättvis och jämlik vård. Det är ett etiskt förhållningssätt för att hjälpa och lyfta patienten som ofta hamnar i ett trefaldigt underläge längst ned i vårdhierarkin. Som vårdgivare är det inte självklart att se och förstå denna maktobalans, vilken behöver brytas så att det istället blir ett samarbete mellan personen som är sjuk och hälso-och sjukvården.

   Därför satsar AbbVie på material för personcentrerad vård vid migrän

   06-04-2022

   Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar.

   Så bra har skandinaviska kliniker hämtat sig från pandemin

   11-10-2021

   Covid-19 ställde rutinerna på ända. Vid pandemins början märktes en tydlig nedgång i besök bland patienter som behandlas med botulinumtoxin för kronisk migrän. En ny undersökning visar en desto mer positiv bild.

   En underskattad sjukdom med stora kostnader

   03-09-2021

   Sjukdomsbördan av migrän är stor. Ändå är problemet underskattat och migränpatienter får kämpa i det tysta, många gånger utan adekvat hjälp av vården, även i Skandinavien. Därför uppmärksammar vi Migraine Awareness Week.

   Vad kan 300 brittiska fysioterapeuter lära oss om injektioner av botulinumtoxin?

   11-06-2021

   Endast en minoritet av strokepatienter relevanta för behandling med botulinumtoxin mot utvecklad spasticitet får tillgång till den. Flertalet kliniker i Norge, Sverige och Danmark vittnar om brist på injektörer som den främsta utmaningen. Kan fysioterapeuter vara en del av lösningen?

   BOTOX får utökad indikation i cerebral pares

   28-04-2021

   Som ett resultat av en översyn av tillgängliga data har BOTOX (botulinumtoxin typ A) fått utökad indikation avseende cerebral pares, till att nu innehålla både fot och fotled.

   Bättre effekt med tidig BOTOX-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

   22-03-2021

   Är tidpunkten för behandling med BOTOX viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.

   Det här säger experter om framgångsrikt multi-disciplinärt samarbete på kliniken

   17-02-2021

   Samarbetet mellan olika professioner är ett centralt område när läkare inom spasticitetsbehandling tillfrågas om de största utmaningarna för lyckas bättre med behandlingen. Hur kan det göras på bästa sätt? Vi har intervjuat några experter på området.

   Den här nya klinikguiden kan hjälpa dig utveckla din klinik

   21-01-2021

   Vad behövs för att starta upp en BOTOX-klinik? Och vilka är de enklaste knepen för att förbättra patientflödet på en befintlig klinik? Vår nya klinikguide hjälper dig identifiera era fokusområden.

   Så påverkades huvudvärksvården i Norge och Danmark under pandemins första fas

   17-12-2020

   Coronapandemin ledde till nya arbetssätt. Hur påverkades huvudvärksvården på sjukhus i Skandinavien under pandemins första fas? En ny studie från Danmark och Norge ger oss insikter.

   Varför Augmented Reality kan ge fler patienter tillgång till BOTOX-behandling

   30-11-2020

   Ett verktyg för att utbilda fler injektörer och ge fler patienter tillgänglighet till vård, oavsett var i landet patienten och injektören befinner sig. Är Augmented Reality, AR, vägen framåt för Nordens BOTOX-kliniker?

   Tre digitala trender som påverkar nordisk sjukvård

   17-11-2020

   Coronapandemin har gett oanat bränsle i den digitala omställningen, liksom olika kriser drivit på utveckling tidigare i historien. Här är tre trender som påverkar den digitala utvecklingen av vår nordiska sjukvård nu och kommande år.

   Samhället vinner på att behandla fler med BOTOX (botulinumtoxin typ A) vid kronisk migrän

   28-10-2020

   Första hälsoekonomiska studien i sitt slag i Norden som visar på den kostnadsbesparande effekten av att behandla med BOTOX vid kronisk migrän. Det finns tre viktiga slutsatser från studien.

   Så ser behandlingen med botulinumtoxin ut 2025

   14-10-2020

   Den 25 september hölls Allergan Medical Institutes stora nordiska expertmöte 2020. Här är sammanfattning på 5 minuter.

   Hur AI kan utveckla behandlingen med botulinumtoxin typ A

   30-09-2020

   Uppmärksamheten och intresset för artificiell intelligens, AI, ökar inom den nordiska sjukvården. De senaste decennierna har kostnaden för att samla, lagra och hantera data sjunkit, samtidigt som vår förståelse för algoritmer ökat.

   Tecken på att allt fler behandlas med botulinumtoxin för spasticitet efter stroke

   08-07-2020

   I en undersökning gjord på uppdrag av Allergan uppger 41 procent av tillfrågade kliniker att antalet patienter som behandlas med botulinumtoxin efter stroke har ökat senaste två åren, endast 18 procent uppger en minskning.

   Expertsjuksköterskor på migränkliniken – en outnyttjad potential?

   09-06-2020

   Migrän är en vanlig sjukdom, som innebär en avsevärd sjukdomsbörda. Trots detta faktum är underbehandling fortfarande vanligt. Hur kan vi bygga upp ett sjukvårdssystem som ger tillgång till behandling för de som verkligen behöver det?

   Nytt arbetssätt gav fler patienter tillgång till behandling

   01-06-2020

   Fler patienter, på samma tid. Det blev resultatet av ett helt nytt arbetssätt på Sandvika Nevrosenter i Norge. I ett projekt i samarbete med Allergan undersöktes allt ifrån bedömning av patienter till tid för behandling och hur personalen rörde sig i rummet.

   Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän”

   04-05-2020

   I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Medan läkare specialiserade på migrän känner igen och utifrån framtagna kriterier kan ställa diagnos på visuell aura, har få stött på det sällsynta tillståndet retinal migrän. Vilka är skillnaderna?

   Hur ett trafikljus kan hjälpa patienter med spasticitet

   24-04-2020

   Alltför ofta lämnas patienter med spasticitet efter en stroke utan behandling, men genom en samordnad metod kan fler patienter få hjälp. Ett nytt verktyg kan fungera som stöd.

   Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

   29-04-2022

   För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.

   Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker personer med migrän

   29-04-2022

   Syftet med personcentrerad vård är att skapa en rättvis och jämlik vård. Det är ett etiskt förhållningssätt för att hjälpa och lyfta patienten som ofta hamnar i ett trefaldigt underläge längst ned i vårdhierarkin. Som vårdgivare är det inte självklart att se och förstå denna maktobalans, vilken behöver brytas så att det istället blir ett samarbete mellan personen som är sjuk och hälso-och sjukvården.

   Därför satsar AbbVie på material för personcentrerad vård vid migrän

   06-04-2022

   Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar.

   Så bra har skandinaviska kliniker hämtat sig från pandemin

   11-10-2021

   Covid-19 ställde rutinerna på ända. Vid pandemins början märktes en tydlig nedgång i besök bland patienter som behandlas med botulinumtoxin för kronisk migrän. En ny undersökning visar en desto mer positiv bild.

   En underskattad sjukdom med stora kostnader

   03-09-2021

   Sjukdomsbördan av migrän är stor. Ändå är problemet underskattat och migränpatienter får kämpa i det tysta, många gånger utan adekvat hjälp av vården, även i Skandinavien. Därför uppmärksammar vi Migraine Awareness Week.

   Den här nya klinikguiden kan hjälpa dig utveckla din klinik

   21-01-2021

   Vad behövs för att starta upp en BOTOX-klinik? Och vilka är de enklaste knepen för att förbättra patientflödet på en befintlig klinik? Vår nya klinikguide hjälper dig identifiera era fokusområden.

   Så påverkades huvudvärksvården i Norge och Danmark under pandemins första fas

   17-12-2020

   Coronapandemin ledde till nya arbetssätt. Hur påverkades huvudvärksvården på sjukhus i Skandinavien under pandemins första fas? En ny studie från Danmark och Norge ger oss insikter.

   Samhället vinner på att behandla fler med BOTOX (botulinumtoxin typ A) vid kronisk migrän

   28-10-2020

   Första hälsoekonomiska studien i sitt slag i Norden som visar på den kostnadsbesparande effekten av att behandla med BOTOX vid kronisk migrän. Det finns tre viktiga slutsatser från studien.

   Expertsjuksköterskor på migränkliniken – en outnyttjad potential?

   09-06-2020

   Migrän är en vanlig sjukdom, som innebär en avsevärd sjukdomsbörda. Trots detta faktum är underbehandling fortfarande vanligt. Hur kan vi bygga upp ett sjukvårdssystem som ger tillgång till behandling för de som verkligen behöver det?

   Viktigt att kunna skilja på olika auratyper vid ”ögonmigrän”

   04-05-2020

   I dagligt tal används uttrycket ”ögonmigrän” både vid retinal migrän och vid vanlig visuell aura. Medan läkare specialiserade på migrän känner igen och utifrån framtagna kriterier kan ställa diagnos på visuell aura, har få stött på det sällsynta tillståndet retinal migrän. Vilka är skillnaderna?

   Varför Augmented Reality kan ge fler patienter tillgång till BOTOX-behandling

   30-11-2020

   Ett verktyg för att utbilda fler injektörer och ge fler patienter tillgänglighet till vård, oavsett var i landet patienten och injektören befinner sig. Är Augmented Reality, AR, vägen framåt för Nordens BOTOX-kliniker?

   Tre digitala trender som påverkar nordisk sjukvård

   17-11-2020

   Coronapandemin har gett oanat bränsle i den digitala omställningen, liksom olika kriser drivit på utveckling tidigare i historien. Här är tre trender som påverkar den digitala utvecklingen av vår nordiska sjukvård nu och kommande år.

   Så ser behandlingen med botulinumtoxin ut 2025

   14-10-2020

   Den 25 september hölls Allergan Medical Institutes stora nordiska expertmöte 2020. Här är sammanfattning på 5 minuter.

   Vad kan 300 brittiska fysioterapeuter lära oss om injektioner av botulinumtoxin?

   11-06-2021

   Endast en minoritet av strokepatienter relevanta för behandling med botulinumtoxin mot utvecklad spasticitet får tillgång till den. Flertalet kliniker i Norge, Sverige och Danmark vittnar om brist på injektörer som den främsta utmaningen. Kan fysioterapeuter vara en del av lösningen?

   Bättre effekt med tidig BOTOX-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

   22-03-2021

   Är tidpunkten för behandling med BOTOX viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.

   Det här säger experter om framgångsrikt multi-disciplinärt samarbete på kliniken

   17-02-2021

   Samarbetet mellan olika professioner är ett centralt område när läkare inom spasticitetsbehandling tillfrågas om de största utmaningarna för lyckas bättre med behandlingen1. Hur kan det göras på bästa sätt? Vi har intervjuat några experter på området.

   Tecken på att allt fler behandlas med botulinumtoxin för spasticitet efter stroke

   08-07-2020

   I en undersökning gjord på uppdrag av Allergan uppger 41 procent av tillfrågade kliniker att antalet patienter som behandlas med botulinumtoxin efter stroke har ökat senaste två åren, endast 18 procent uppger en minskning.

   Hur ett trafikljus kan hjälpa patienter med spasticitet

   24-04-2020

   Alltför ofta lämnas patienter med spasticitet efter en stroke utan behandling, men genom en samordnad metod kan fler patienter få hjälp. Ett nytt verktyg kan fungera som stöd.

   Hur AI kan utveckla behandlingen med botulinumtoxin typ A

   30-09-2020

   Uppmärksamheten och intresset för artificiell intelligens, AI, ökar inom den nordiska sjukvården. De senaste decennierna har kostnaden för att samla, lagra och hantera data sjunkit, samtidigt som vår förståelse för algoritmer ökat.

   Nytt arbetssätt gav fler patienter tillgång till behandling

   01-06-2020

   Fler patienter, på samma tid. Det blev resultatet av ett helt nytt arbetssätt på Sandvika Nevrosenter i Norge. I ett projekt i samarbete med Allergan undersöktes allt ifrån bedömning av patienter till tid för behandling och hur personalen rörde sig i rummet.

   BOTOX får utökad indikation i cerebral pares

   28-04-2021

   Som ett resultat av en översyn av tillgängliga data har BOTOX (botulinumtoxin typ A) fått utökad indikation avseende cerebral pares, till att nu innehålla både fot och fotled.

   MigränPodden

   13-06-2022

   Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.   BOTOX® (Botulinumtoxin typ A). Övriga muskelavslappande medel, perifert verkande (ATC: M03AX01), pulver till injektionsvätska, lösning 50 E (Rx, EF), 100 E (Rx, Ff), 200 E (Rx, F). Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. IndikationerNeurologiska störningar: Symptomatisk behandling av följande neurologiska störningar. Fokal spasticitet i fotleden och foten hos ambulanta pediatriska patienter över 2 års ålder med cerebral pares, som ett tillägg till rehabiliteringsbehandling. Fokal spasticitet i handled och hand samt i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke. Blefarospasm, hemifacial spasm och associerade fokala dystonier. Cervikal dystoni (spastisk torticollis). Symtomlindring hos vuxna som uppfyller kriterierna för kronisk migrän (huvudvärk ≥ 15 dagar per månad av vilka minst 8 är dagar med migrän), hos patienter som har svarat otillräckligt eller är intoleranta mot profylaktiska migränläkemedel. Blåsstörningar: Idiopatisk överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar hos vuxna patienter med otillräckligt svar på, eller är intoleranta mot antikolinergiskt läkemedel. Urininkontinens hos vuxna med neurogen överaktiv detrusor på grund av stabil subcervikal ryggmärgsskada eller multipel skleros. Axillär hyperhidros: Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling. Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot botulinumtoxin typ A eller något hjälpämne eller infektion vid det planerade injektionsstället. Botox-behandling för blåsstörningar är även kontraindicerat hos patienter som har urinvägsinfektion vid tidpunkten för behandling eller som vid tidpunkten för behandling har akut urinretention, som inte rutinmässigt kateteriseras eller hos patienter som inte vill och/eller kan initiera kateterisering efter behandling vid behov. Varningar och försiktighet: För att underlätta spårbarhet av biologiska läkemedel ska läkemedlets namn och tillverkningssatsnummer dokumenteras. Botox ska bara administreras av läkare med speciell kompetens och kunskap om behandlingen. Rekommenderade doser och administreringsfrekvenser ska inte överskridas. Initial dosering av behandlingsnaiva patienter skall börja med den lägsta rekommenderade dosen för den specifika indikationen. Biverkningar kan uppstå trots att tidigare injektioner har tolererats väl. Biverkningar relaterade till spridning av toxin från injektionsstället har rapporterats. Patienter som behandlas med terapeutiska doser kan uppleva överdriven muskelsvaghet. Hänsyn bör tas till nytta-riskkonsekvenserna för den enskilda patienten innan behandling med Botox påbörjas. Dysfagi har rapporterats efter injektion i andra ställen än i cervikala muskulaturen. Botox bör endast ges med extrem försiktighet och under noggrann övervakning till patienter med subkliniska eller kliniska tecken på nedsatt neuromuskulär transmission, till patienter med perifera motoriska neuropatiska sjukdomar och till patienter med underliggande neurologiska sjukdomar. Patienter med en sjukdomshistoria med dysfagi och aspiration skall behandlas med yttersta försiktighet. Patienter eller vårdgivare skall rådas att omedelbart söka läkarvård om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder. Den aktuella anatomin och varje ändring av anatomin på grund av tidigare kirurgiska ingrepp måste vara kända före administrering. Försiktighet bör iakttas vid injicering nära lungan eller andra känsliga anatomiska strukturer eller på ett ställe med pågående inflammation. Allvarliga biverkningar innefattande dödlig utgång har rapporterats för patienter som hade fått injektioner av Botox utanför godkänd indikation direkt i spottkörtlar, den orolinguala-faryngeala regionen, matstrupen och magsäcken. Procedurrelaterade skador kan uppstå. Extrem försiktighet bör iakttas vid behandling av barn som har betydande neurologisk svaghet, dysfagi, eller nyligen har haft aspirationspneumoni eller lungsjukdom. Män med överaktiv blåsa och tecken eller symtom på urinvägsobstruktion ska inte behandlas med Botox. Botox kan orsaka asteni, muskelsvaghet, yrsel och synstörningar vilket kan påverka körförmågan och användning av maskiner. Fertilitet, graviditet och amning: Ska inte användas under graviditet och till kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel om inte särskilda skäl föreligger. Användning under amningsperioden kan inte rekommenderas. Särskilda förvaringsanvisningar: Förvaras i kylskåp (2–8 °C) eller i djupfryst tillstånd (-5 °C till -20 °C). För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 07.03.2023. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected].

   Januari 2023. SE-BTX-220097