• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Behandling vid kronisk migrän


   BOTOX för att behandla kronisk migrän

   PREEMPT injektionsparadigm utformades specifikt för behandling av kronisk migrän, på basis av den befintliga kunskapen av patofysiologin.2, 3 31-39 intramuskulära, dosfixerade injektioner att administrera på fixerade punkter i huvud och nacke var 12e vecka.1

   Film: PREEMPT Injektion med BOTOX vid Kronisk migrän (patient)

   SE-BCM-240002


   Film: PREEMPT Injektion med BOTOX vid Kronisk migrän (Camille huvud)

   SE-BCM-240001


   BOTOX-injektioner, injektionsparadigm1

   BOTOX PREEMPT injektionsparadigm vid behandling av kronisk migrän

   Rekommenderad dos: 155 enheter till 195 enheter administrerat intramuskulärt i form av injektioner om 0,1 mL (5 enheter) i 31 eller upp till 39 injektionsställen.

   Här presenteras en översikt av injektionspunkterna för PREEMPT:

   Huvud/nackområde

   Total dosering (antal injektionsställena)

   A. Korrugatorb 10 enheter (2 ställen)
   B. Procerus 5 enheter (1 ställe)
   C. Frontalisb 20 enheter (4 ställen)
   D. Temporalisb 40 enheter (8 ställen) upp till 50 enheter (upp till 10 ställen)
   E. Occipitalisb 30 enheter (6 ställen) upp till 40 enheter (upp till 8 ställen)
   F. Nackens paraspinala musklerb 20 enheter (4 ställen)
   G. Trapeziusb 30 enheter (6 ställen) upp till 50 enheter (upp till 10 ställen)
   Totalt doseringsintervall: 155 enheter till 195 enheter
   31 till 39 injektionsställen

   a1 i.m. injektionsställe = 0,1 mL = 5 enheter BOTOX
   bDosen distribueras bilateralt
   *Enheter är lika med Allerganenheter

   PREEMPT-paradigmet riktar in sig på 7 muskelområden

   31 injektionsställen är bestämda och ska injiceras med en specifikt 5 enheter på varje ställe (kallat “fixed-site, fixed dose”). Utöver dessa finns ytterligare 8 potentiella injektionsställen, enligt principen “följ smärtan” (kallat “follow the pain”). Det totala antalet enheter är därför 155-195.1

   A KORRUGATOR

   10 enheter (2 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 90°

   B PROCERUS

   5 enheter
   (1 injektionsställe)
   Injektion: ytliga, 90°

   C FRONTALIS

   20 enheter
   (4 injektionsställen)
   Injektion: ytliga 45°

   D TEMPORALIS

   40 enheter
   (8 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   TEMPORALIS*

   Upp till ytterligare 10 enheter
   (2 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   E OCCIPITALIS

   30 enheter
   (6 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   OCCIPITALIS

   Upp till ytterligare 10 enheter
   (2 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   vinklade uppåt

   F NACKENS PARASPINALA MUSKLER

   20 enheter
   (4 injektionsställen)
   Injektion: ytliga, 45°,
   nära facia

   G TRAPEZIUS

   30 enheter
   (6 injektionsställen)
   Injektion: ytligt

   TRAPEZIUS

   Upp till ytterligare 20 enheter
   (4 injektionsställen)
   Injektion: ytligt

   *Follow The Pain

   Dra upp 4 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i en 5 mL spruta.

   Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan.Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

   Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan och dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen. Lossa sprutan och anslut en 30-gauge injektionsnål. Upprepa proceduren med de 3 övriga 1 mL injektionssprutorna

   När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX och på varje spruta är det påsatt en 30-gaugue injektionsspruta. (1-tumnålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

   BOTOX kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2°C-8°C efter beredning. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den beredda lösningen därför normalt inte förvaras i mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, undantaget om beredningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   *Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

   Dra upp 2 mL steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska) i vardera 2 st 3 mL sprutor.

   Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektions- flaskorna. Lämna nålen i flaskorna. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

   Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

   Anslut en 1 mL spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i vardera flaska. Dra upp 1 mL av den beredda BOTOX-lösningen i respektive spruta. Lossa de två sprutorna och anslut 30-gauge injektionsnålar. Upprepa proceduren med de 2 övriga 1 mL injektionssprutorna.

   När proceduren är klar ska du ha framför dig: 4 st 1 mL sprutor, varje spruta fylld med 1 mL 50 enheter BOTOX och på varje spruta är det påsatt en 30-gague kanyl. (1 tum nålar kan användas för tjockare halsmuskel) Färdigspädd injektionslösning: 0,1 mL = 5 Allerganenheter

   BOTOX kan förvaras i upp till 5 dagar vid 2°C-8°C efter beredning. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör det användas omedelbart. Om den inte används omedelbart ska den beredda lösningen därför normalt inte förvaras i mer än 24 timmar vid 2°C-8°C, undantaget om beredningen har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Film: Spädning av 200 enheter BOTOX

   Biverkningar av BOTOX-behandling

   I kliniska prövningar för kronisk migrän var andelen patienter som rapporterade någon form av biverkan 26 procent vid den första behandlingen, vilket minskade till 11 procent vid den andra behandlingen. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoixin i muskulatur.1 Läs mer här


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418
   3. Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777

   Januari 2023. SE-BTX-220055