• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • BOTOX-behandling med BOTOX-injektioner

   Minska symptombördan hos dina patienter

   De medicinska tillstånd som BOTOX används för, minskar patientens välmående och välbefinnande väsentligt. Tillstånden är kroniska med en högst påtagbar funktionsnedsättning.2-10 Målet med behandlingen är att minska de besvär som patienten upplever.1

   Så går behandling med BOTOX till

   Behandlingen ges i form av BOTOX-injektioner i utspädda flaskor om 50, 100 eller 200 Allergan-enheter. De injiceras direkt i det påverkade området enligt uppställt administreringsprotokoll. Injektionerna av BOTOX ges på flera ställen inom det påverkade området. Inför behandlingen ska rätt mängd Allergan-enheter spädas till injektionssprutor.

   Du och din patient har bestämt er för behandling med BOTOX. Hur förbereder ni er på bästa sätt?

   Resultat och effekt av BOTOX-behandling1

   Doseringen och varaktigheten av effekten varierar beroende på patient och vilket tillstånd som behandlas. Målet för behandlingen med BOTOX är att patienten ska uppleva en kliniskt relevant minskning av sina symtom.

   Du kan läsa mer om resultat och effekt av BOTOX. Det underlättar t ex för dig när du ska diskutera förväntningar av behandlingen med din patient.


   Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

   MigränPodden

   13-06-2022

   Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

   Personcentrerad vård tar oss med migrän på allvar

   29-04-2022

   För att personcentrerad vård ska bli verklighet måste den vara sammanhållen och hänga ihop med en individuell hälsoplan för varje patient. Det menar Helena Elliott, kanslichef på Huvudvärksförbundet.


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   Referenser/BOTOX minimitext SmPC

   1. BOTOX Summary or Product Characteristics
   2. Schinwelski MJ, Sitek EJ, Wąż P, et al. Prevalence and predictors of post-stroke spasticity and its impact on daily living and quality of life. Neurol Neurochir Pol. 2019;53(6):449-457.
   3. Koman LA, Smith BP, Balkrishman R. Spasticity associated with cerebral palsy in children: guidelines for the use of botulinum A toxin. Paediatr Drugs. 2003;5(1):11-23
   4. Abrams P, Kelleher CJ, Kerr LA, et al. Overactive bladder significantly affects quality of life. Am J Manag Care. 2000;6(11 Suppl):S580-90
   5. Tang DH, Colayco D, Piercy J, et al. Impact of urinary incontinence on health-related quality of life, daily activities, and healthcare resource utilization in patients with neurogenic detrusor overactivity. BMC Neurol. 2014 Apr 4;14:74
   6. Cetindag IB, Boley TM, Webb KN, et al. Long-term results and quality-of-life measures in the management of hyperhidrosis. Thorac Surg Clin. 2008 May;18(2):217-22
   7. Lantéri-Minet M, Duru G, Mudge M, et al. Quality of life impairment, disability and economic burden associated with chronic daily headache, focusing on chronic migraine with or without medication overuse: a systematic review. Cephalalgia. 2011 May;31(7):837-85
   8. Camfield L, Ben‐Shlomo Y, Warner TT. Impact of cervical dystonia on quality of life. Mov Disord. 2002 Jul;17(4):838-41
   9. Tucha O, Naumann M, Berg D, et al. Quality of life in patients with blepharospasm. Acta neurologica scandinavica, 2002 103(1);49-52
   10. Cuenca-Martínez F, Zapardiel-Sánchez E, Carrasco-González E, et al. Assessing anxiety, depression and quality of life in patients with peripheral facial palsy: a systematic review. PeerJ. 2020 Dec 1;8:e10449

   Januari 2023. SE-BTX-220049