Aktuellt


Ny film om optimerad behandling med botulinumtoxin typ A för muskelöveraktivitet efter stroke1

Bo Biering-Sørensen Neurolog, klinisk lektor och överläkare vid Rigshospitalet, Glostrup i Danmark har tillsammans med AbbVie gjort en film där han delar med sig av sin stora erfarenhet av att behandla muskelöveraktivitet efter en stroke.

Filmen ger en översikt över allt som är värt att veta om behandling och omhändertagandet av patienter som lider av spasticitet efter en stroke.

Syftet med filmen är:

  • Att hjälpa nya injektörer få viktig kunskap inom området så att de kan komma igång med behandling av muskelöveraktivitet efter stroke.
  • Att ge erfarna inspektörer som till exempel har deltagit i Skandyspas-utbildningar möjlighet att uppdatera och utveckla sina kunskaper.

    Filmen berör olika viktiga ämnen i relation till muskelöveraktivitet:

  • Hur stort är problemet med muskelöveraktivitet.
  • Vilka patienter som riskerar att utveckla muskelöveraktivitet.
  • Vem ska behandlas, det vill säga hur Du hittar rätt patient.
  • Definition av försvagande muskelöveraktivitet och lokalisering hos den enskilda patienten.
  • Hur man sätter upp SMARTa mål tillsammans med patienten och hur man bäst följer upp dessa mål

Filmen är uppdelad i flera delar. Det är möjligt att klicka på de enskilda avsnitten efter intresse. Vi hoppas att innehållet är intressant och att det kan vara till stöd inför behandlingen av patienter med muskelöveraktivitet efter en stroke..

Verksamheten vid Hässleholms spasticitetsmottagning visar på tänkbar lösning för underbehandlingen av post-stroke-patienter

2024-05-10

Vi har besökt spasticitetsmottagningen i Hässleholm som är en av de största spasticitetsmottagningarna i Sverige. Har de lösningen på hur fler strokepatienter kan få behandling för sin spasticitet?


Praktisk vägledning för behandling av cervikal dystoni med Botox 

Neurolog och överläkare i Drammen, Maja Villseth, har tillsammans med AbbVie gjort en film om cervikal dystoni. Hon berättar om förekomsten av cervikal dystoni, collum-caput-konceptet och de olika fenotyperna. Hon ger också vägledning runt diagnostiken.

Instruktionerna är uppdelade i flera korta filmer som beskriver utredning, diagnostik och klinisk undersökning för att skilja mellan de olika fenotyperna och vilka muskler som är inblandade. Hon demonstrerar även ultraljud på en patient och kommer med rekomendationer för bästa möjliga behandling av patienten. 

Nya filmer: Praktisk vägledning för behandling av idiopatisk överaktiv urinblåsa med BOTOX

Den erfarne urologen och överläkaren Tareq Alsaody ger i tre filmer råd och tips till läkare som ska behandla patienter med BOTOX mot idiopatisk överaktiv urinblåsa/neurogen överaktiv detrusor. I filmerna beskrivs hur en utredning av patienten ser ut inför  eventuell behandling, vilka förberdelser som behövs inför injektionerna, kontraindikationer och hur man bäst genomför injektionerna samt vilken uppföljning man bör göra. 

MigränPodden

Vad är MigränPodden? I varje avsnitt av MigränPodden bjuder programledaren/vetenskapjournalisten Lisa Kirsebom in en ny specialist inom vård och forskning för att i samtal undersöka vad som krävs för att migränpatienter ska få bästa möjliga stöd och hjälp.

Därför satsar AbbVie på material för personcentrerad vård vid migrän

Det är viktigt för en person som lever med en sjukdom att vara med och fatta beslut om sin egen vård och hälsa. För att nå dit så behöver personen bli sedd, hörd, bekräftad, respekterad och tagen på allvar.

Personcentrerad vård skapar jämlikhet och stärker personer med migrän

Syftet med personcentrerad vård är att skapa en rättvis och jämlik vård. Det är ett etiskt förhållningssätt för att hjälpa och lyfta patienten som ofta hamnar i ett trefaldigt underläge längst ned i vårdhierarkin. Som vårdgivare är det inte självklart att se och förstå denna maktobalans, vilken behöver brytas så att det istället blir ett samarbete mellan personen som är sjuk och hälso-och sjukvården.

BOTOX och migrän

Vilken typ av migrän kan behandlas med BOTOX?

Bedöm din patients migrän med HIT-6 testet

Hur påverkad är patienten av sin sjukdom?

Vad säger effekt- och säkerhetsdata för BOTOX?

Efter 30 års användning har BOTOX mer data och patienterfarenhet än något annat botulinumtoxin.2

Hur går behandling med BOTOX till?

BOTOX används som behandling vid flera sjukdomar. Vilka är de och hur förbereds behandlingen?


Prenumerera på BOTOX News

BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


Referenser/BOTOX minimitext SmPC

  1. BOTOX Summary of Product Characteristics
  2. Dressler D. Botulinum toxin drugs: brief history and outlook . J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):277-279
  3. Whitcup SM. The history of Botulinum Toxins in Medicine: A Thousand Year Journey. Handb Exp Pharmacol. Springer Nature (Switzerland AG). 2021;263:3-10

Juni 2024. SE-BTX-220046 v5