• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Tecken på att allt fler behandlas med botulinumtoxin för spasticitet efter stroke

   08-07-2020

   I en undersökning gjord på uppdrag av Allergan uppger 41 procent av tillfrågade kliniker att antalet patienter som behandlas med botulinumtoxin efter stroke har ökat senaste två åren, endast 18 procent uppger en minskning.1 Anledningen till utvecklingen går att hitta på klinikerna.

   2018 uppdaterade Socialstyrelsen sina riktlinjer för vård vid stroke. I riktlinjerna ges behandling med botulinumtoxin vid spasticitet efter stroke prioritet 4, (på en 10-gradig skala där 1 är högst), då injektioner med dessa läkemedel minskar spasticiteten i de behandlade musklerna, och ger positiv effekt på aktivitetsbegränsning och motorisk funktion. Behandlingen ska ges i kombination med andra rehabiliteringsåtgärder på särskilda teambaserade enheter.2

   Janne Biörklund är överläkare vid Smärtrehabmottagningen på Hässleholms sjukhus. Bland patienterna finns tillstånd som spasticitet efter stroke, traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada, CP-skada, MS och hereditär spastisk parapares (HSP).

   Majoriteten av patienterna har spasticitet efter stroke. Hit kommer 4-5 patienter per dag, fyra dagar i veckan, för behandling med botulinumtoxin.

   Ökat antalet dagar med mottagning

   Janne Biörklund känner igen sig i resultaten från undersökningen och att tillgången till behandling har ökat för gruppen patienter med spasticitet efter stroke.

   – Tidigare hade vi mottagning tre dagar i veckan, men sedan 2019 har vi utökat antalet dagar till fyra per vecka. 20 procent av patienterna är nybesök, men vi har även patienter som fått behandling var 3-4:e månad i 20 år.

   Målet med behandlingsinsatserna är att förbättra funktionsförmågan, minska smärtor och kramper och förhindra kontrakturer hos patienterna. Men även att göra det lättare att använda ortoser samt att försöka förutse effekten av ett operativt ingrepp, vanligtvis plastikoperation av senor i händer och/eller fötter.

   Bildat nätverk och utbildat fler

   På frågan i undersökningen om hur antalet kollegor som injicerar botulinumtoxin på kliniken förändrats de senaste två åren, uppger 35 procent att antalet injektörer ökat. Endast 18 procent uppger att antalet har minskat. Det finns flera sätt att öka tillgången till behandling, men inte sällan är just bristen på personal faktorn av störst vikt. Att vara nytänkande kan underlätta.

   Janne Biörklund förklarar att spasticitetsbehandling är ett teamarbete där läkare fysioterapeuter och arbetsterapeuter är involverade.

   – Vi har ingen speciellt anställd fysioterapeut eller arbetsterapeut här på sjukhuset för våra patienter på spasticitetsmottagningen. I stället har vi bildat ett nätverk med fysioterapeuter och arbetsterapeuter i Region Skåne, utbildat sjukgymnaster och arbetsterapeuter i primärvården och på olika sjukhus. Allergan har hjälpt till med injektionsträningar.

   Det går om man nyttjar det som finns både på mottagningen, i primärvården och hos privata mottagningar.


   - Janne Biörklund om att de byggt upp mottagningen helt med befintliga resurser

   Under många år var Janne Biörklund den ende läkaren på mottagningen som kunde ge botolinumtoxin. Numera har han utbildat kollegorna Dejan Vrzogic och Michal Winiarski. Dessutom har en undersköterska hela tiden assisterat och ställt iordning läkemedlet.

   Janne Biöklund påpekar att man byggt upp mottagningen helt med befintliga resurser.

   – Det går om man nyttjar det som finns både på mottagningen, i primärvården och hos privata mottagningar.

   Tätt samarbete med sjukgymnast i primärvården

   Att samarbeta med primärvården har alltså blivit en central del i patientflödet. Janne Biörklund understryker att man vill att alla patienter som behandlas på mottagningen, med botulinumtoxin, ska vara förankrade hos en fysioterapeut och/ eller en arbetsterapeut så att de efter injektionerna kan få hjälp med töjningar av de behandlande musklerna.

   – Den här lösningen fungerar bra. Fysioterapeuten behöver alltså inte vara kopplad till ett sjukhus utan kan finnas i primärvården.

   Janne Biörklund berättar att de patienter som kommer till rehabmottagningen har remitterats av en läkare eller fysioterapeut. Samtidigt ska patienten ha fått en ny tid till fysioterapeut eller arbetsterapeut efter att de har behandlats med botulinumtoxin. Ofta får patienterna behandling hos sin terapeut 1–2 gånger i veckan under 6–8 veckor.

    När de varit hos oss skriver jag en remiss till fysioterapeuten eller arbetsterapeuten om vilka muskler som ska töjas. Jag begär också ett svar om vilken effekt behandlingen har gett. Patienterna får även själva utvärdera effekten. Utifrån den effekt patienten fått, fortsätter sedan behandlingen med botulinumtoxin.

   Regionalt samarbete viktig

   Inom Region Skåne är det framförallt sjukhusen i Malmö, Ängelholm och Hässleholm som har speciella spasticitetsmottagningar.

   – Vi försöker så långt det är möjligt att patienterna ska få behandling på ett sjukhus, nära sin bostadsort. Men vi samarbetar och diskuterar regelbundet olika metoder för behandling av spasticitet. Det kan vara hur man ska hitta speciella muskler som ska behandlas eller vilka effekter man kan förvänta sig. Dessutom kan vi avlasta varandra om någon av våra mottagningar behöver hjälp.

   Om undersökningen

   Undersökningen gjordes av undersökningsföretaget NordiMED på uppdrag av Allergan under februari i år, bland läkare i Sverige (n=17) som regelbundet genomför behandlingar med botulinumtoxin inom fokal spasticitet efter stroke.

   Läs mer om BOTOX vid spasticitet efter stroke


   Prenumerera på BOTOX News

   BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


   1. Undersökning NordiMED feb 2020, SE/NO_HCP
   2. Nationella riktlinjer för vård vid stroke, Socialstyrelsen, 2018

   Januari 2023. SE-BTX-220081