Så ser behandlingen med botulinumtoxin ut 2025

14-10-2020

Den 25 september hölls Allergan Medical Institutes stora nordiska expertmöte 2020. Temat var vården 2025 och bland deltagarna fanns Nordens främsta experter inom kronisk migrän och spasticitet, men också inom digitala trender och verktyg i sammanhanget vård och hälsa. Vilka idéer utbyttes? Här är sammanfattningen.

På grund av coronapandemin sköts mötet först fram från mars till september för att sedan hållas digitalt. Temat var ”Vården 2025” med syftet att på olika sätt inspirera till klinikutveckling för att förbättra behandlingsutfall och tillgången till behandling. BOTOX som läkemedel var inte i fokus. I stället fokuserade agendan på omvärldsförändringar och nya möjligheter med relevans för behandling av kronisk migrän och spasticitet efter stroke.

Digitala möjligheter inom räckhåll

Mats Olsson, konsult på Kairos Future, som hjälper företag att förstå och forma sin framtid, inledde med en föreläsning om hur coronapandemin drivit på den digitala omställningen. Hans budskap var dock att inte känna sig överväldigad över AI, AR och VR, utan i stället ta ett steg tillbaka och börja skapa en bild av de enkla vinsterna på kliniken.

Senare under dagen delades erfarenheterna från ett pilotprojekt som Allergan och utvalda kliniker i Norden genomfört under året avseende Augmented Reality, AR, för träning och administration av BOTOX. Nadime Hachach-Haram, läkare och grundare till AR-företaget Proximie talade engagerat om verktygets möjligheter både i Norden och globalt, men påtalade de mänskliga aspekterna av att lyckas med innovation och förändring.
– Det handlar i slutändan om kultur och beteenden på kliniken, inte teknik.

Sköterskor och fysioterapeuter kan utveckla kliniken

På temat utvecklingsmöjligheter lyftes vid sidan av digitala verktyg även det multidisciplinära samarbetet fram. Speciellt potentialen i att låta sjuksköterskor och fysioterapeuter få ta ett större ansvar i behandlingen av kronisk migrän och spasticitet efter stroke, inte minst vad gäller BOTOX-injektioner. Susie Lagrata, specialistsjuksköterska i huvudvärk och neuromodulering på National Hospital for Neurology and Neurosurgery, London, och Peter Sanderson, fysioterapeut med inriktning neurologi, Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham var två av talarna.

– Det går att skapa en sköterskeledd klinik på egen hand som huvudvärkssjuksköterska, men det är tufft. Mitt råd är därför att samarbeta med övriga på kliniken för att tillsammans räta ut de frågetecken som uppstår, sa Susie Lagrata.

Allergans ”Partnerskapsförslag” presenterades

– Vi har gjort ett medvetet val och omdefinierat vår syn på den verksamhet vi bedriver. Vi säljer inte längre BOTOX-flaskor, vi driver förändring (”Impact”). I det lägger vi lika mycket fokus på aktiviteter ”utanför flaskan” och det här mötet och inriktningen är ett exempel på det.
Det sa Niclas Berg, produktchef för BOTOX i Norden, i samband med att han presenterade teamets långsiktiga vision och Partnership Proposition. Hans budskap till deltagarna var tydligt:

– Om du inte redan gjort det, inled en dialog med oss kring de svårigheter och möjligheter du ser att behandla dina patienter framgångsrikt. Utifrån det formar vi partnerskapsprojekt som kan förbättra patientutfall och tillgången till behandling.

Ta del av innehållet i efterhand

Ovan är bara ett axplock av de många framtidsämnen som avhandlades. Stora delar av mötet spelades in och vår ambition är att delar av innehållet kommer finnas tillgänglig i efterhand. Vill du ta del av innehållet och de exempel som delades?
Hör av dig till din BOTOX-kontakt.

Om Allergan Medical Institutes Expert Meeting 2020

Den 25 september anordnades Nordic Expert Meeting 2020. På grund av coronapandemin sköts mötet först från mars till september för att sedan hållas digitalt. Temat var ”Vården 2025” med syftet att på olika sätt inspirera till klinikutveckling för att förbättra behandlingsutfall och tillgången till behandling.

Om Allergan Medical Institute, AMI

Vår vision är att alla patienter med kronisk migrän och spasticitet efter stroke ska få den behandling de behöver för att leva sitt liv till fullo. Effektiv och säker läkemedelsbehandling är därför centralt. För att säkerställa det skapades kunskaps- och träningsplattformen Allergan Medical Institute, AMI. Bland aktiviteter märks expertmöten, injektionsträningar, kongressymposium och peer-2-peer-utbyte.


Prenumerera på BOTOX News

BOTOX News är ett nyhetsbrev från det skandinaviska BOTOX-teamet på AbbVie. Målet är att hålla dig som arbetar med BOTOX informerad och uppdaterad om det senaste inom området. Du får nyheter inom terapiområdet och tips och råd som kan hjälpa dig i behandlingen av dina patienter.


Inga tillgängliga referenser

Januari 2023. SE-BTX-220079