• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Nyheter

   Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

   Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

   14-06-2021

   Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

   Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av effekten?

   22-03-2021

   En studie av Patel, Ward og Jost et al så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

   Dette sier ekspertene om vellykket tverrfaglig samarbeid på klinikken

   17-02-2021

   Samarbeidet mellom forskjellige yrkesgrupper er et sentralt tema når leger innen spastisitetsbehandling får spørsmål om de største utfordringene for å lykkes bedre med behandlingen. Hvordan kan det gjøres på beste måte? Vi har intervjuet noen eksperter på området.

   BOTOX-veilederen kan hjelpe deg til å utvikle klinikken din

   21-01-2021

   Hva skal til for å starte opp en BOTOX-klinikk? Og hva er de enkleste grepene for å forbedre pasientflyten i en eksisterende klinikk? BOTOX-veilederen hjelper deg til å identifisere fokusområdene innen behandling av kronisk migrene. Hvis du leser dette, er du antageligvis interessert i å starte behandling med BOTOX til pasienter med kronisk migrene.

   Slik ble behandlingen av hodepine i Norge og Danmark påvirket i første fase av pandemien

   17-12-2020

   Koronapandemien førte til nye måter å jobbe på. Hvordan ble behandlingen av hodepine på sykehus i Skandinavia påvirket i første fase av pandemien? En studie fra Danmark og Norge gir oss innsikt.

   HodePodden – En podkast for deg som jobber med migrene og hodepine

   03-12-2020

   En podcast for deg som jobber med migrene og hopdepine. I hver episode av HodePodden inviterer programleder Tine Poole en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor migrene og hodepine.

   Slik kan Augmented Reality gi flere pasienter tilgang til BOTOX-behandling

   30-11-2020

   Et verktøy til å utdanne flere injektører og gi flere pasienter tilgang til behandling, uansett hvor i landet pasienten og injektøren befinner seg. Er Augmented Reality, AR, veien fremover for Nordens BOTOX-klinikker?

   Tre digitale trender som påvirker pasientbehandling

   17-11-2020

   Koronapandemien har gitt masse drivstoff til den digitale omstillingen, akkurat som ulike kriser har drevet utviklingen fremover i tidligere tider. Her er tre trender som påvirker den digitale utviklingen av pasientbehandlingen i Norden nå og i kommende år.

   Hvordan AI kan utvikle behandlingen med botulinumtoksin type A

   30-09-2020

   Oppmerksomheten og interessen for kunstig intelligens, AI (atrificial Intelligence), øker i det nordiske helsevesenet. I løpet av de siste tiårene har kostnadene for å samle, lagre og håndtere data blitt redusert samtidig som vår forståelse for algoritmer har økt. 

   La hodepinesykepleieren slippe til, en ressurs i migrenebehandlingen/klinikken

   16-06-2020

   Migrene er en vanlig sykdom med betydelig sykdomsbyrde. Til tross for dette faktumet er underbehandling fremdeles utbredt. Hvordan kan vi bygge en solid behandlingskjede som kan gi økt tilgang til behandling for dem som trenger det?

   Ny arbeidsmåte ga flere pasienter tilgang til behandling

   03-06-2020

   Flere pasienter på samme tid. Det ble resultatet av en helt ny arbeidsmåte på Sandvika Nevrosenter i Norge. I et prosjekt i samarbeid med Allergan ble alt fra vurdering av pasienter til tid til behandling undersøkt i tillegg til hvordan personalet beveget seg i lokalene.

   Viktig å kunne skille mellom forskjellige auratyper ved ”øyemigrene”

   22-05-2020

   I dagligtale brukes uttrykket “øyemigrene” både ved retinal migrene og ved vanlig visuell aura. Mens leger som er spesialister på migrene kjenner igjen og ut fra anvendte kriterier kan stille diagnosen ved visuell aura, er det ikke mange som har støtt på den sjeldne tilstanden retinal migrene. Hva er forskjellene?

   Hvordan et trafikklys kan hjelpe pasienter som lider av spastisitet

   06-05-2020

   Pasienter med spastisitet etter hjerneslag blir altfor ofte ubehandlet, men gjennom en koordinert metode kan flere pasienter få hjelp. Et nytt verktøy kan gi støtte. Etterhvert som akuttbehandlingen er blitt bedre, vil flere pasienter med hjerneslag overleve, og i tillegg øker andelen av personer over 70 år.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

   BOTOX-veilederen kan hjelpe deg til å utvikle klinikken din

   21-01-2021

   Hva skal til for å starte opp en BOTOX-klinikk? Og hva er de enkleste grepene for å forbedre pasientflyten i en eksisterende klinikk? BOTOX-veilederen hjelper deg til å identifisere fokusområdene innen behandling av kronisk migrene. Hvis du leser dette, er du antageligvis interessert i å starte behandling med BOTOX til pasienter med kronisk migrene.

   Slik ble behandlingen av hodepine i Norge og Danmark påvirket i første fase av pandemien

   17-12-2020

   Koronapandemien førte til nye måter å jobbe på. Hvordan ble behandlingen av hodepine på sykehus i Skandinavia påvirket i første fase av pandemien? En studie fra Danmark og Norge gir oss innsikt.

   La hodepinesykepleieren slippe til, en ressurs i migrenebehandlingen/klinikken

   16-06-2020

   Migrene er en vanlig sykdom med betydelig sykdomsbyrde. Til tross for dette faktumet er underbehandling fremdeles utbredt. Hvordan kan vi bygge en solid behandlingskjede som kan gi økt tilgang til behandling for dem som trenger det?

   Viktig å kunne skille mellom forskjellige auratyper ved ”øyemigrene”

   22-05-2020

   I dagligtale brukes uttrykket “øyemigrene” både ved retinal migrene og ved vanlig visuell aura. Mens leger som er spesialister på migrene kjenner igjen og ut fra anvendte kriterier kan stille diagnosen ved visuell aura, er det ikke mange som har støtt på den sjeldne tilstanden retinal migrene. Hva er forskjellene?

   European Headache Federation (EHF) anbefaler behandling med BOTOX (botulinumtoksin type...

   03-04-2019

   På bakgrunn av at foreskrivningen av BOTOX ved kronisk migrene øker jevnt så EHF et behov for å utvikle en oppdatert behandlingsveiledning for BOTOX.

   Slik kan Augmented Reality gi flere pasienter tilgang til BOTOX-behandling

   30-11-2020

   Et verktøy til å utdanne flere injektører og gi flere pasienter tilgang til behandling, uansett hvor i landet pasienten og injektøren befinner seg. Er Augmented Reality, AR, veien fremover for Nordens BOTOX-klinikker?

   Tre digitale trender som påvirker pasientbehandling

   17-11-2020

   Koronapandemien har gitt masse drivstoff til den digitale omstillingen, akkurat som ulike kriser har drevet utviklingen fremover i tidligere tider. Her er tre trender som påvirker den digitale utviklingen av pasientbehandlingen i Norden nå og i kommende år.

   Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

   14-06-2021

   Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

   Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av effekten?

   22-03-2021

   En studie av Patel, Ward og Jost et al så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

   Dette sier ekspertene om vellykket tverrfaglig samarbeid på klinikken

   17-02-2021

   Samarbeidet mellom forskjellige yrkesgrupper er et sentralt tema når leger innen spastisitetsbehandling får spørsmål om de største utfordringene for å lykkes bedre med behandlingen. Hvordan kan det gjøres på beste måte? Vi har intervjuet noen eksperter på området.

   Hvordan et trafikklys kan hjelpe pasienter som lider av spastisitet

   06-05-2020

   Pasienter med spastisitet etter hjerneslag blir altfor ofte ubehandlet, men gjennom en koordinert metode kan flere pasienter få hjelp. Et nytt verktøy kan gi støtte. Etterhvert som akuttbehandlingen er blitt bedre, vil flere pasienter med hjerneslag overleve, og i tillegg øker andelen av personer over 70 år.

   Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden.

   Hvordan AI kan utvikle behandlingen med botulinumtoksin type A

   30-09-2020

   Oppmerksomheten og interessen for kunstig intelligens, AI (atrificial Intelligence), øker i det nordiske helsevesenet. I løpet av de siste tiårene har kostnadene for å samle, lagre og håndtere data blitt redusert samtidig som vår forståelse for algoritmer har økt. 

   Ny arbeidsmåte ga flere pasienter tilgang til behandling

   03-06-2020

   Flere pasienter på samme tid. Det ble resultatet av en helt ny arbeidsmåte på Sandvika Nevrosenter i Norge. I et prosjekt i samarbeid med Allergan ble alt fra vurdering av pasienter til tid til behandling undersøkt i tillegg til hvordan personalet beveget seg i lokalene.

   HodePodden – En podkast for deg som jobber med migrene og hodepine

   03-12-2020

   En podcast for deg som jobber med migrene og hopdepine. I hver episode av HodePodden inviterer programleder Tine Poole en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor migrene og hodepine.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220076