• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Migrenesymptomer og diagnosekriterier

   Vurder pasientens migreneplager

   HIT-6 testen gir deg dialoggrunnlag for å vurdere pasientens migrenesymptomer. HIT-6 står for Headache Impact Test og omfatter 6 spørsmål.1

   For å fullføre testen klikker du på svaret (bruk pilene) på de seks spørsmålene nedenfor. 

   Hvert svar gir en poengverdi, som er angitt i parentes. De seks spørsmålene blir deretter oppsummert for å gi en samlet poengsum i området 36-78. Høyere skår indikerer større innvirkning på pasientens liv.

   Du kan også laste ned og skrive ut testen via knappen nedenfor.

   Når du har hodepine, hvor ofte er smertene sterke?

   Hvor ofte begrenser hodepinen deg fra å gjøre hverdagslige aktiviteter, f.eks. husarbeid, jobb, skolearbeid eller sosiale aktiviteter?

   Når du har hodepine, hvor ofte ønsker du at du kunne legge deg ned?

   I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du følt deg for trett til å utføre jobben din eller andre hverdagslige aktiviteter på grunn av hodepinen?

   I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du følt deg oppgitt, sint eller irritert på grunn av hodepinen?

   I løpet av de 4 siste ukene, hvor ofte har hodepinen begrenset evnen til å konsentrere seg på jobben eller ved hverdagslige aktiviteter.

   Når du har hodepine, hvor ofte er smertene sterke?

   Hvor ofte begrenser hodepinen deg fra å gjøre hverdagslige aktiviteter, f.eks. husarbeid, jobb, skolearbeid eller sosiale aktiviteter?

   Når du har hodepine, hvor ofte ønsker du at du kunne legge deg ned?

   De 4 siste ukene, hvor ofte har du følt deg for trett til å utføre jobben din eller andre hverdagslige aktiviteter på grunn av hodepinen?

   I løpet av de siste 4 ukene, hvor ofte har du følt deg oppgitt, sint eller irritert på grunn av hodepinen?

   I løpet av de fire siste ukene, hvor ofte har hodepinen begrenset evnen til å konsentrere seg på jobben eller ved hverdagslige aktiviteter.

   Total poengsum vil være i området 36-78 poeng. 

   En høy poengsum indikerer at pasientens hverdag er sterkt påvirket av hodepinen. Oppfordre pasienten til å gjøre testen og bruk den som et støtteverktøy under konsultasjonen. Testen er også en måte å evaluere og følge resultatene av behandlingen.

   Migreneanfall og diagnosekriterier

   Kronisk migrene skiller seg fra episodisk migrene og er definert av den internasjonale hodepineorganisasjonen ICHD som2:

   Pasienter med kronisk migrene er mer funksjonshemmet av sykdommen enn ved andre typer migrene og opplever høyere frekvens av:


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   Yang M, Rendas-Baum R, Varon SF et al. Validation of the Headache Impact Test (HIT-6™) across episodic and chronic migraine. Cephalalgia. 2011 Feb;31(3):357-67

   [2]   -   ICHD guidelines 3rd edition. Available at: www.ihs-headache.org/ichd-guidelines. Accessed October 2019

   [3]   -   Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524

   [4]   -   Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432

   [5]   -   Tiseo C, Vacca A, Felbusch A, et al. Migraine and sleep disorders: a systematic review. J Headache Pain. 2020 Oct 27;21(1):126

   [6]   -   Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578

    

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220068