• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Aktuelt

   Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

   Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

   14-06-2021

   Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

   Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av effekten?

   22-03-2021

   En studie av Patel, Ward og Jost et al, så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

   BOTOX og migrene

   Hvilken type migrene kan behandles med BOTOX?

   Vurder pasientens migrene

   Hvor påvirket er pasienten av sykdommen?

   Effekt og sikkerhetsdata for BOTOX

   Etter 30 års bruk har BOTOX mer data og pasienterfaring enn noe annet botulinumtoksin.2

   Slik foregår behandling med BOTOX

   BOTOX brukes som behandling for flere sykdommer. Hva er de og hvordan forberedes behandlingen?


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   1. BOTOX SPC 27.03.2023
   2. Dressler D. Botulinum toxin drugs: brief history and outlook . J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):277-279
   3. Whitcup SM. Handb Exp Pharmacol. 2019;263:3-10

   Utarbeidet: Februar 2023. NO-BTX-220055