• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}

  • Aktuelt


   Ny film om optimalisert behandling med botulinumtoksin type A for muskeloveraktivitet etter hjerneslag1

   Nevrolog, klinisk lektor og overlege ved Rigshospitalet, Glostrup i Danmark, Bo Biering-Sørensen, har sammen med AbbVie laget en film der han deler sine erfaringer med behandling av muskeloveraktivitet etter hjerneslag. Filmen gir en oversikt over det meste som er verdt å vite om behandling av svekket muskeloveraktivitet.

   Filmen gir et overblikk over alt som er verdt å vite om behandling av invalidiserende muskeloveraktivitet.

   Hensikten med filmen er:

   • Å hjelpe nye injektører i gang med behandling av muskeloveraktivitet etter hjerneslag og gi dem viktig kunnskap på området.
   • At erfarne injektører, som for eksempel har deltatt på Skandyspas- utdanning, kan friske opp kunnskapen.

       Filmen berører ulike viktige temaer i forhold til ændres til som omhandler:

   • Hvor stort er problemet med muskeloveraktivitet.
   • Hvilke pasienter er i faresonen for å utvikle muskeloveraktivitet.
   • Hvem bør behandles, og hvordan finne den riktige pasientdefinisjon av svekkende muskeloveraktivitet og lokalisering hos den enkelte pasient.
   • Hvordan setter man setter SMART-mål sammen med pasienten og hvordan man best følger opp disse målene.

   Filmen er delt inn i flere deler. Det er mulig å klikke på de enkelte avsnittene man ønsker å se. Vi håper innholdet er interessant og at det kan være til hjelp ved behandling av pasienter med muskeloveraktivitet etter hjerneslag.


   Nye filmer om praktisk veiledning for behandling av cervikal dystoni med Botox 

   Nevrolog og overlege i Drammen, Maja Villseth, har sammen med AbbVie laget en film om cervikal dystoni. Hun sier litt om insidens av cervikal dystoni, collum-caput-konseptet og de forskjellige fenotypene. Videre gir hun råd innen diagnostikk.

   Instruksjonen er delt opp i flere korte filmer som beskriver utredning, diagnostikk og klinisk undersøkelse for å skille mellom de forskjellige fenotypene og hvilke muskler som er involvert. Hun demonstrerer også ultralyd på en pasient og kommer med flere tips og triks for best mulig behandling av pasientene.

   Praktisk veiledning for behandling av idiopatisk overaktiv blære/nevrogen blære med BOTOX

   Den erfarne urologen og overlegen Tareq Alsaody gir tips og råd til leger som skal gi BOTOX behandling til pasienter med idiopatisk overaktiv blære eller nevrogen overaktivitet i detrusor. I tre filmer snakker han om alt fra utredning av pasienten,forberedelser før injeksjoner til injeksjonstips og oppfølging. 

   Vi håper du vil få utbytte av filmene.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.

   Hva kan 300 britiske fysioterapeuter lære oss om injeksjoner av botulinumtoksin?

   Bare en liten del av slagpasienter som er kandidater for behandling med botulinumtoksin på grunn av avansert spastisitet, får tilgang til behandlingen. De fleste klinikkene i Norge, Sverige og Danmark mener at mangel på injektører er den største utfordringen. Kan fysioterapeuter være en del av løsningen?

   Er tidspunktet for intervensjon viktig for utfallet av effekten?

   En studie av Patel, Ward og Jost et al, så på effekten av tidlig intervensjon hos voksne pasienter med post-stroke spastisitet i underekstremitetene.

   BOTOX og migrene

   Hvilken type migrene kan behandles med BOTOX?

   Vurder pasientens migrene

   Hvor påvirket er pasienten av sykdommen?

   Effekt og sikkerhetsdata for BOTOX

   Etter 30 års bruk har BOTOX mer data og pasienterfaring enn noe annet botulinumtoksin.2

   Slik foregår behandling med BOTOX

   BOTOX brukes som behandling for flere sykdommer. Hva er de og hvordan forberedes behandlingen?


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   1. BOTOX SPC 30.04.2024
   2. Dressler D. Botulinum toxin drugs: brief history and outlook . J Neural Transm (Vienna). 2016 Mar;123(3):277-279
   3. Whitcup SM. The history of Botulinum Toxins in Medicine: A Thousand Year Journey. Handb Exp Pharmacol, Springer Nature (Swizerland AG). 2021;263:3-10

   Utarbeidet: juni 2024. NO-BTX-220055 v6