• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • BOTOX-indikasjon

   BOTOX (botulinumtoksin type A) er indisert til symptomlindring hos voksne som oppfyller kriteriene for kronisk migrene (hodepine i ≥15 dager pr. måned hvorav minst 8 dager med migrene) og som har respondert utilfredsstillende eller er intolerante overfor profylaktisk behandling av migrene.1

   WHO klassifiserer alvorlige migreneanfall som et klasse VII-handikapp – den alvorligste klassen av nedsatt funksjon innen alle kategorier.2

   BOTOX og injeksjonsparadigmet PREEMPT er utviklet spesifikt for å behandle kronisk migrene

   Ingen annen migrenesykdom er like kompleks eller ødeleggende for en pasients livskvalitet som kronisk migrene3-5

   Gjentatt behandling er dokumentert å gi fortsatt effekt i opptil 108 uker6
    

   Etablert sikkerhets- og tolerabilitetsprofil fra 30 år med BOTOX-bruk for en rekke tilstander1, 6, 7

   Administrert dose hver 12. uke i samsvar med PREEMPT injeksjonsparadigme1, 8, 9

   Ingen annen migrenesykdom er like kompleks eller ødeleggende for en pasients livskvalitet som kronisk migrene3-5

   Gjentatt behandling er dokumentert å gi fortsatt effekt i opptil 108 uker6

   Etablert sikkerhets- og tolerabilitetsprofil fra 30 år med BOTOX-bruk for en rekke tilstander1, 6, 7

   Administrert dose hver 12. uke i samsvar med PREEMPT injeksjonsparadigme1, 8, 9

   Klinisk effekt og sikkerhet

   BOTOX er det eneste botulinumtoksinet som er godkjent for behandling av kronisk migrene1, 10

   Statistisk signifikant færre dager med hodepine sammenlignet med placebo (p<0,001)1

   Endring fra baseline av gjennomsnittlig antall dager med hodepine uke 24: BOTOX (n = 688) -8,4 dager vs. placebo (n = 696) -6,6 dager

   HIT-6 (Headache Impact Test) uke 24: BOTOX-4,8 sammenlignet med placebo -2,4 (p<0,001)1

   Endring fra baseline i totalpoeng i samsvar med HIT-6

   En fase 4-studie over 108 uker viser at effekten opprettholdes ved gjentatt behandling (n = 716).6 Effekten av en BOTOX-behandling varer i cirka tre månder. Behandling må derfor som regel gjentas hver tredje måned.1

   Behandling med BOTOX kan lindre kronisk migrene

   Virkningsmekanismene for BOTOX ved kronisk migrene er ikke helt klarlagt. Preklinisk forskning indikerer at BOTOX kan blokkere frisettingen av transmitterstoffer som er forbundet med smerte. Dette kan hemme perifer sensibilisering, og eventuelt medføre at også sentral sensibilisering hemmes.1

   Film: BOTOX virkningsmekanisme ved kronisk migrene

   Injeksjonsparadigmet er spesifikt utformet for behandling av kronisk migrene, med anbefalt 12-ukers behandlingsintervall

   Tilby pasienten migrenetesten HIT-6 for å forenkle evalueringen av BOTOX-behandlingen.

   Kronisk migrene

   Mer materiell og fakta om kronisk migrene som kan tilbys pasienten finnes på www.kroniskmigrene.no.

   Les mer om emnet i disse relaterte nyhetene

   Så godt har skandinaviske klinikker klart seg gjennom pandemien

   11-10-2021

   Covid-19 snudde opp ned på rutinene. I starten av pandemien så man en tydelig nedgang i konsultasjoner med pasienter som blir behandlet med botulinumtoksin for kronisk migrene. En ny undersøkelse viser et mer positivt bilde. Covid-19 har ført til store utfordringer for helsevesenet over hele verden.

   En undervurdert sykdom med store kostnader

   07-09-2021

   Sykdomsbyrden av migrene er stor. Likevel er problemet undervurdert, og migrenepasienter må kjempe i det stille, mange ganger uten adekvat hjelp fra helsevesenet, også her i Skandinavia. Derfor gjør vi oppmerksom på Migraine Awareness Week.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 5.1

   [2]   -   The global burden of disease: 2004 update. Available at: www.who.int/publications/i/item/9789241563710

   [3]   -   Adams AM, Serrano D, Buse D et al. The impact of chronic migraine: The chronic migraine epidemiology and outcomes (CaMEO) study methods and baseline results. Cephalalgia 2015;35(7):563-578

   [4]   -   Buse DC, Powers SW, Gelfand AA et al. Adolescent perspectives on the burden of a parent’s migraine: results from the CaMEO study, Headache. 2018;58(4):512-524

   [5]   -   Buse DC, Manack A, Serrano D, et al. Sociodemographic and comorbidity profiles of chronic migraine and episodic migraine sufferers. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2010; 81: 428-432

   [6]   -   Blumenfeld AM, Stark RJ, Freeman MC et al. Long-term study of the efficacy and safety of OnabotulinumtoxinA for the prevention of chronic migraine: COMPEL study. J Headache Pain. 2018;19(1):13

   [7]   -   Aurora SK, Winner P, Freeman MC et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: Pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache 2011 ; 51: 1358–1373

   [8]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418

   [9]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777

   [10]   -   www.legemiddelsok.no, 20.01.2023

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220066