• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Behandling ved kronisk migrene

   BOTOX for å behandle kronisk migrene

   PREEMPT-injeksjonsparadigme ble utformet spesifikt for behandling av kronisk migrene, på grunnlag av den eksisterende kunnskapen om patofysiologien.2-3 31–39 intramuskulære injeksjoner administreres på fikserte punkter i hode og nakke hver 12. uke.1

   Film: PREEMPT: Injeksjon med BOTOX ved kronisk migrene (pasient)

   NO-BTX-230023

   Film: PREEMPT: Injeksjon med BOTOX ved kronisk migrene (Camille-hodet)

   NO-BTX-230022

   BOTOX-injeksjoner, injeksjonsparadigme1

   BOTOX PREEMPT-injeksjonsparadigme ved behandling av kronisk migrene

   Anbefalt dose: 155 enheter til 195 enheter administrert intramuskulært i form av injeksjoner på 0,1 ml (5 enheter) på 31 eller opptil 39 injeksjonssteder.

   Her presenteres en oversikt av injeksjonspunktene for PREEMPT:

   BOTOX-injeksjoner, injeksjonsparadigme1

   BOTOX PREEMPT-injeksjonsparadigme ved behandling av kronisk migrene

   Anbefalt dose: 155 enheter til 195 enheter administrert intramuskulært i form av injeksjoner på 0,1 ml (5 enheter) på 31 eller opptil 39 injeksjonssteder.

   Her presenteres en oversikt av injeksjonspunktene for PREEMPT:

   Hode/nakkeområde

   Total dosering (antall injeksjonsstedera)

   A. Korrugatorb 10 enheter (2 steder)
   B. Procerus 5 enheter (1 sted)
   C. Frontalisb 20 enheter (4 steder)
   D. Temporalisb 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
   E. Occipitalisb 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
   F. Nakkens paraspinale musklerb 20 enheter (4 steder)
   G. Trapeziusb 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
   Total dosering: 155 enheter til 195 enheter
   31 til 39 injeksjonssteder

   Hode/nakkeområde

   Total dosering (antall injeksjonsstedera)

   A. Korrugatorb 10 enheter (2 steder)
   B. Procerus 5 enheter (1 sted)
   C. Frontalisb 20 enheter (4 steder)
   D. Temporalisb 40 enheter (8 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
   E. Occipitalisb 30 enheter (6 steder) opptil 40 enheter (opptil 8 steder)
   F. Nakkens paraspinale musklerb 20 enheter (4 steder)
   G. Trapeziusb 30 enheter (6 steder) opptil 50 enheter (opptil 10 steder)
   Total dosering: 155 enheter til 195 enheter
   31 til 39 injeksjonssteder

   Tabellen er utarbeidet av Abbvie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   a1 i.m. injeksjonssted = 0,1 ml = 5 enheter BOTOX
   bDosen distribueres bilateralt

   PREEMPT-paradigmet retter seg inn mot 7 muskelområder

   31 injeksjonssteder er identifisert og skal injiseres med spesifikt 5 enheter på hvert sted (kalt «fixed-site, fixed dose»). I tillegg til disse finnes ytterligere 8 potensielle injeksjonssteder, i henhold til prinsippene «følg smerten» (kalt «follow the pain»). Det totale antallet enheter er derfor 155–195.

   A KORRUGATOR

   10 enheter
   (2 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske, 90 °

   B PROCERUS

   5 enheter
   (1 injeksjonssted)
   Injeksjon: overflatiske, 90 °

   C FRONTALIS

   20 enheter
   (4 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske 45 °

   D TEMPORALIS

   40 enheter
   (8 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske, 45°,
   vinklet oppover

   TEMPORALIS*

   Opptil ytterligere 10 enheter
   (2 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske, 45°,
   vinklet oppover

   E OCCIPITALIS

   30 enheter
   (6 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske, 45°,
   vinklet oppover

   OCCIPITALIS*

   Opptil ytterligere 10 enheter
   (2 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske, 45°,
   vinklet oppover

   F NAKKENS PARASPINALE MUSKLER

   20 enheter
   (4 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatiske, 45°,
   nær facia

   G TRAPEZIUS

   30 enheter
   (6 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatisk

   TRAPEZIUS*

   Opptil ytterligere 20 enheter
   (4 injeksjonssteder)
   Injeksjon: overflatisk

   Bildene er utarbeidet av Abbvie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   *Follow The Pain

   Trekk opp 4 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) i en 5 ml sprøyte.

   Tilsett natriumkloridoppløsningen* i 45-graders vinkel til injeksjonsflasken. La kanylen stå i flasken.Vakumet i flasken viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

   Roter flasken forsiktig. Ikke rist!

   Koble en 1 ml-sprøyte med 0,1 ml graderinger til kanylen i flasken, og trekk opp 1 ml av den klargjorte BOTOX-oppløsningen. Løsne sprøyten og koble til en 30-gauge kanyle. Gjenta prosedyren med de 3 andre 1 ml injeksjonssprøytene.

   Når prosedyren er klar, skal du ha foran deg: 4 stk. 1 ml sprøyter, hver sprøyte fylt med 1 ml 50 enheter BOTOX, og på hver sprøyte er det påsatt en 30-gauge kanyle. (1-toms nåler kan brukes for tykkere halsmuskel). 

   Ferdiguttynnet injeksjonsoppløsning: 0,1 ml = 5 Allergan-enheter

   BOTOX kan oppbevares i inntil 5 dager ved 2-8°C etter rekonstituering. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, vanligvis ikke >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke rekonstituering/fortynning (etc.) er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

   Trekk opp 2 ml steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske) i de to 3 ml sprøytene.

   Tilsett natriumkloridoppløsningen* i 45-graders vinkel til injeksjonsflaskene. Etterlat kanylen i flaskene. Vakumet i flasken viser at det sterile miljøet i flasken er intakt. Ikke bruk flasken hvis vakumet ikke trekker natriumkloridoppløsningen inn i flasken.

   Roter flasken forsiktig. Ikke rist!

   Koble en 1 ml sprøyte med 0,1 ml graderinger til kanylen i hver flaske. Trekk opp 1 ml av den klargjorte BOTOX-oppløsningen i respektive sprøyte. Løsne de to sprøytene, og koble til 30-gauge kanyle. Gjenta prosedyren med de 2 andre 1 ml injeksjonssprøytene.

   Når prosedyren er klar, skal du ha foran deg: 4 stk. 1 ml sprøyter, hver sprøyte fylt med 1 ml 50 enheter BOTOX, og på hver sprøyte er det påsatt en 30-gauge kanyle. (1-toms nåler kan brukes til tykkere halsmuskel).

    Ferdiguttynnet injeksjonsløsning: 0,1 ml = 5 Allergan-enheter

   BOTOX kan oppbevares i inntil 5 dager ved 2-8°C etter rekonstituering. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er bruker ansvarlig for oppbevaringstid og -betingelser før bruk, vanligvis ikke >24 timer ved 2-8°C, hvis ikke rekonstituering/fortynning (etc.) er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

   *Steril fysiologisk saltvannsoppløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9 % injeksjonsvæske)

   Film: Fortynning av 200 enheter BOTOX

   NO-BTX-230024

   Bivirkninger1

   I kliniske utprøvinger av kronisk migrene var andelen pasienter som rapporterte en eller annen form for bivirkning, 26 prosent ved den første behandlingen, noe som ble redusert til 11 prosent ved den andre behandlingen. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur. Les mer her


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.2, 4.8

   [2]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Method of injection of OnabotulinumtoxinA for chronic migraine: A safe, well-tolerated, and effective treatment paradigm based on the PREEMPT clinical program. Headache 2010; 50: 1406–1418

   [3]   -   Blumenfeld AM, Silberstein SD, Dodick DW et al. Insights into the functional anatomy behin the PREEMPT injecting paradigm: Guidance on achieving optimal outcomes. Headache 2017;57(5):766-777

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220067