• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Cerebral parese

   For å lette muskelstrekking ved cerebral parese kan behandling med BOTOX hjelpe.1

   BOTOX-indikasjon: Cerebral parese

   BOTOX (botulinumtoksin type A) er indisert til symptomatisk behandling av fokal spastisitet i ankel og fot hos oppegående barn over to år med cerebral parese, som et tillegg til rehabiliterende behandling.1

   Fokal spastisitet i ankel og fot kan ha betydelig negativ innvirkning på barnets hverdag, med smerter, kne- og ankelproblemer i tillegg til permanente misdannelser av føttene, avvikende gangmønster og nedsatt balanse.2

   Klinisk effekt og sikkerhet

   Effekt og sikkerhet med BOTOX ved behandling av spastisitet i underekstremiteter hos pediatriske pasienter fra 2 år og eldre ble undersøkt i en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie. Studien omfattet 384 pediatriske pasienter (128 BOTOX 8 Allergan-enheter/kg, 126 BOTOX 4 Allergan-enheter/kg og 128 placebo) med spastisitet i underekstremiteter pga. cerebral parese.1

   Det ble påvist statistisk signifikante forbedringer, sammenlignet med placebo, hos pasienter som ble behandlet med BOTOX 4 og 8 Allergan-enheter/kg av det primære effektmålet. Forbedringen i MAS-poeng var den samme i begge behandlingsgruppene. Likevel var forskjellen fra placebo ikke på noe tidspunkt ≥1 poeng på MAS.

   En oversikt med data over bruk av BOTOX i albue, håndledd og fingermuskler ved fokal spastisitet, førte til at dokumentasjonen ble inkludert i preparatomtalen i 2021. Disse effektdataene er basert på en randomisert, multisenter, dobbeltblind, placebokontrollert studie som inkluderte 234 pediatriske pasienter som var 2 år eller eldre. (77 BOTOX 6 Allergan-enheter/kg, 78 BOTOX 3 Allergan-enheter/kg og 79 placebo) med spastisitet i overekstremiteter på grunn av cerebral parese (87 %) eller slag (13 %) og baseline MAS-score for albue eller håndledd på minst 2.3

   Behandling med BOTOX kan lindre muskelspenninger4

   BOTOX motvirker muskeltonus ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til muskelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på muskelen der det ellers skulle hatt sin virkning.

   Behandling med BOTOX kan lindre muskelspenninger4

   BOTOX motvirker muskeltonus ved å blokkere perifer acetylkolinfrisetting og dermed impulsoverføring fra hjernen til muskelen. Ved impulsoverføring flyter vesikler med acetylkolin i den presynaptiske nervecellen. Vesiklene binder til et proteinkompleks, det såkalte SNARE-komplekset, på cellemembranens innside. SNARE-komplekset gjør at vesiklene kan fusjonere med cellemembranen, noe som muliggjør frisetting av acetylkolinet fra nervecellen til muskelcellen via den synaptiske kløften. I muskelcellen binder acetylkolinet til reseptorer og utøver sin virkning.

   En del av SNARE-komplekset er proteinet SNAP-25. BOTOX virker ved å tas opp av kolinerge nerveceller og spalte SNAP-25. På den måten blokkeres membranfusjon og dermed acetylkolinfrisetting. Acetylkolinet når på den måten aldri reseptorene på muskelen der det ellers skulle hatt sin virkning.

   Bivirkninger1

   I kliniske studier er behandlingsrelaterte bivirkninger rapportert hos 8 prosent av pasientene med pediatrisk cerebral parese. Lokal muskelsvakhet utgjør den forventede farmakologiske effekten av botulinumtoksin i muskulatur.

   En forutsetning for et vellykket resultat er at behandlingen følges opp av barnets fysioterapeut, og at du sammen med fysioterapeut setter opp realistiske behandlingsmål ut fra barnets forutsetninger.5

   Behandling med BOTOX Cerebral parese1

     Hetteglass med 50 enheter Hetteglass med 100 enheter Hetteglass med 200 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 50 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 100 enheter. Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 200 enheter.
   20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
   10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
   5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
   2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
   1,25 enheter 4 ml 8 ml N/A
     Hetteglass med 50 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 50 enheter.
   20 enheter 0,25 ml
   10 enheter 0,5 ml
   5 enheter 1 ml
   2,5 enheter 2 ml
   1,25 enheter 4 ml
     Hetteglass med 100 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 100 enheter.
   20 enheter 0,5 ml
   10 enheter 1 ml
   5 enheter 2 ml
   2,5 enheter 4 ml
   1,25 enheter 8 ml
     Hetteglass med 200 enheter
   Resulterende dose (enheter/ 0,1 ml) Mengde tilsatt Fortynningsvæske (steril fysiologisk natriumkloridløsning uten konserveringsmiddel (natriumklorid 0,9% injeksjonsvæske)) til et hetteglass med 200 enheter.
   20 enheter 1 ml
   10 enheter 2 ml
   5 enheter 4 ml
   2,5 enheter 8 ml
   1,25 enheter N/A

   Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Steril kanyle av passende størrelse. Kanylens lengde skal bestemmes basert på muskelsted og dybde.

   Lokalisering av aktuelle muskler med teknikker som elektromyografisk veiledning, nervestimulering eller ultralyd anbefales. Før injeksjon kan det brukes lokal anestesi eller lokal anestesi i kombinasjon med minimal eller moderat sedasjon, i henhold til lokal praksis. Sikkerhet og effekt av BOTOX ved behandling av pediatrisk spastisitet har ikke blitt evaluert ved generell anestesi eller dyp sedasjon/analgesi.

   Injiserte muskler

   Botox 4 enheter/kg*;
   (maksimale enheter per muskel)

   *Botox 8 enheter/kg**;
   (maksimale enheter per muskel)

   Antall injeksjonssteder

   Påkrevde ankelmuskler
   1. Gastrocnemius, medialt hode

   1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 steder
   2. Gastrocnemius, lateralt hode 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 steder
   3. Soleus 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 steder
   4. Tibialis Posterior 1 enhet/kg (37,5 enheter) 2 enheter/kg (75 enheter) 2 steder

   Injiserte muskler

   Botox 4 enheter/kg*;
   (maksimale enheter per muskel)

   Påkrevde ankelmuskler
   1. Gastrocnemius, medialt hode

   1 enhet/kg (37,5 enheter)
   2. Gastrocnemius, lateralt hode 1 enhet/kg (37,5 enheter)
   3. Soleus 1 enhet/kg (37,5 enheter)
   4. Tibialis Posterior 1 enhet/kg (37,5 enheter)

   Injiserte muskler

   *Botox 8 enheter/kg**;
   (maksimale enheter per muskel)

   Påkrevde ankelmuskler
   1. Gastrocnemius, medialt hode

   2 enheter/kg (75 enheter)
   2. Gastrocnemius, lateralt hode 2 enheter/kg (75 enheter)
   3. Soleus 2 enheter/kg (75 enheter)
   4. Tibialis Posterior 2 enheter/kg (75 enheter)

   Injiserte muskler

   Antall injeksjonssteder

   Påkrevde ankelmuskler
   1. Gastrocnemius, medialt hode

   2 steder
   2. Gastrocnemius, lateralt hode 2 steder
   3. Soleus 2 steder
   4. Tibialis Posterior 2 steder

   Tabellen er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   *overskrid ikke en totaldose på 150 enheter
   **overskrid ikke en totaldose på 300 enheter

   Bildet er utarbeidet av AbbVie basert på BOTOX SPC avsnitt 4.2

   Totaldosen av BOTOX som administreres i underekstremitetene per behandlingsrunde skal ikke overskride 8 enheter/kg kroppsvekt eller 300 enheter, avhengig av hva som er lavest. Hvis behandlende lege finner det aktuelt, bør pasienten vurderes for gjentatt injeksjon når klinisk effekt etter forrige injeksjon har avtatt, ikke tidligere enn 12 uker etter forrige injeksjon. Ved behandling av begge underekstremiteter skal totaldosen ikke overskride det laveste av 10 enheter/kg kroppsvekt og 340 enheter, innenfor en 12-ukersperiode.

   Etter BOTOX-behandling

   Fysioterapi bidrar til å forlenge og maksimere effekten av BOTOX-behandlingen og er en nødvendig del av behandlingsplanen for barn med cerebral parese. Behandlingen kan omfatte strekking, styrketrening, gipsbandasje, skinner for posisjonering og fiksering og bevegelsestrening.6 Fysioterapien hjelper barnet med å få kontroll over musklene, og forbedre balanse og bevegelighet. Hos barn med spastisitet i bena sees en klinisk bedring vanligvis innen 2 uker etter injeksjon.1

   Effekt av BOTOX1

   Ved vedvarende muskelkramper i beina hos barn som har cerebral parese merkes klinisk effekt innen de 2 første ukene etter injeksjonen.7

   Det finnes ingen øvre aldersgrense for behandling med BOTOX for denne indikasjonen. Hvor lenge behandlingen fortsetter, avgjøres som regel i samråd mellom familie, lege og fysioterapeut.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.8, 5.1

   [2]   -   Koman LA, Smith BP, Balkrishnan R. Spasticity associated with cerebral palsy in children. Pediatric Drugs, 2003;5(1):11-23

   [3]   -   Dimitrova R, McCusker E, Gormley M et al. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA with standardized occupational therapy for treatment of pediatric upper limb spasticity: Phase III placebo-controlled randomized trial. NeuroRehabilitation. 2021;49(3):469-479

   [4]   -   Dressler D, Saberi FA, Botulinum toxin: mechanisms of action. Eur Neurol. 2005;53(1):3-9

   [5]   -   Löwing K, Thews K, Haglund-Åkerlind Y, et al. Effects of Botulinum Toxin-A and Goal-Directed Physiotherapy in Children with Cerebral Palsy GMFCS Levels I & II. Phys Occup Ther Pediatr. 2017 Aug;37(3):268-282

   [6]   -   Patel DR, Neelakantan M, Pandher K, et al. Cerebral palsy in children: a clinical overview. Transl Pediatr. 2020;9(Suppl 1):S125-S135

   [7]   -   Wallen M, O'Flaherty S, Waugh M-C, et al. Functional outcomes of intramuscular botulinum toxin type a and occupational therapy in the upper limbs of children with cerebral palsy: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2007 Jan;88(1):1-10

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220073