• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Verktyg för vården

   Patienter som ska få behandling med Duodopa

   Patienter som behöver pumpbehandling kan slippa läggas in på sjukhus för att prova ut sin medicinering.2  Med hjälp av videokommunikation mellan vårdgivare och patient kan dosinställningen av Duodopa göras i hemmet.

    

   Konsultativ neurologi 

   Genom möjligheten för lokala neurologer att konsultera en Parkinsonspecialist via videokonferens, kortas väntetiden för remittering till specialist och rätt behandling.

   Spara tid genom att ordna en Duodopadag

   Anordna en Duodopadag för att strukturera verksamheten, minska risk för komplikationer och underlätta för både vård och patienter.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

   2. Willows T. et al. Journal of Parkinson’s Disease 2017, 7:719–728.

    

   SE-DUOD-190018 v5