• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Välkommen till duodopa.se

   Här hittar du som jobbar inom vården den information du behöver för att säkerställa att dina patienter får en korrekt behandling med Duodopa. Ta del av vetenskaplig dokumentation, instruktioner hur produkten fungerar, utbildningar och spännande vårdlösningar som ParkinsonHome. Du hittar även information om vår support och hur den kan hjälpa både dig och dina patienter.

    

    

   Duodopakademi

   Stärk din kompetens inom Duodopabehandling med vår webbutbildning. Utbildningen ger dig praktiskt och teoretisk kunskap som hjälper dig att säkerställa ett tryggt omhändertagande av dina patienter.

   Längre hållbarhet i rumstemperatur

   Parkinsonpatienter som får 24-timmarsbehandling och har en lägre dos än 100 ml (2000 mg levodopa/500 mg karbidopa) per dag behöver inte längre byta kassett efter 16 timmar.

    

   Duodopa Support

   – En trygghet för både vård och patient

   Duodopa Support följer patienten genom hela Duodopabehandlingen. Graden av support varierar utifrån varje kliniks specifika önskemål, exempelvis tillgång till material och sköterska från Duodopa Support. Ring 020-50 60 50.

   Nyhetsbrev

   – Håll dig uppdaterad

   Få nyheter om aktuella händelser och vad som är på gång inom terapiområdet Parkinsons sjukdom. Anmäl dig nu för att säkra nästa utskick!

    

   Spara tid genom att anordna en Duodopadag

   Anordna en Duodopadag för att strukturera verksamheten, minska risk för komplikationer och underlätta för både vård och patienter.

   Två vägar till behandling med Duodopa

   Visste du att det finns två sätt att starta upp en Duodopabehandling, beroende på hur ni på er klinik väljer att initiera behandling?

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v5