MANAGE-PD

MANAGE-PD

- ett verktyg som kan hjälpa dig att identifiera personer med Parkinsons sjukdom som har behov av behandlingsjustering

MANAGE-PD:

Har utformats för att underlätta identifikation av personer med Parkinsons sjukdom som inte får adekvat symtomkontroll av perorala läkemedel och är i behov av förändring av sin behandling.

Är ett CE-märkt webbaserat verktyg på svenska som består av frågor som bygger på 5-2-1 (5 dagliga doseringar med levodopa – minst 2h OFF -  minst 1h dyskinesi) samt skattning av svårighet och frekvens2-4 av olika parkinson-symptom.

Är ett forsknings- och utvecklingssamarbete mellan AbbVie, Parkinson’s Foundation och en internationell panel med rörelsestörningsspecialister.

Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

Referenser:

1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

2. Antonini A., et al. Movement Disorders. 2019; 34 (suppl 2).

3. Antonini A., et al. Movement Disorders. 2020; 35 (suppl 1).

4. Fernandez HH, et al. Parkinsonism & Related Disorders 2020; 79 (suppl 1).

 

SE-DUOD-190018 v5