• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Om Duodopa

   Duodopa är levodopa/karbidopa i gelform godkänt för kontinuerlig administration. 1

   Efter nästan 50 års användning anses levodopa fortfarande vara gold standard inom parkinsonbehandling.2 Levodopa fungerar som en metabolisk prekursor av dopamin och upptaget sker till största del i tunntarmen.

   Duodopa ger en jämn dopaminerg stimulering genom att levodopa administreras kontinuerligt och individanpassat direkt i tarmen via en pump, läkemedelskassett och sonder (PEG/J).

   Duodopa ges ofta som monoterapi och består av en individuellt utprovad morgondos, kontinuerlig dos och extrados. Behandlingen startas oftast på morgonen och avslutas på kvällen. Om medicinskt motiverat kan administrering ske även under natten. Pumpen bärs med hjälp av till exempel ett hölster eller en midjeväska.

   Klinisk effekt

   Intestinal terapi med Duodopa reducerar motoriska fluktuationer och minskar OFF-tiden hos patienter med Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

   Två sätt att initiera Duodopa

   Duodopa är levodopa i gelform godkänt för kontinuerlig administrering och därmed en jämn dopaminerg stimulering.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

   2. LeWitt P.A. Mov Disord 2015; 30(1):64-72

    

   SE-DUOD-190018 v5