• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Övrigt material från AbbVie

   Här hittar du som vårdpersonal övrigt informationsmaterial, såsom patientbroschyr och reprints av studier. Beställ kostnadsfritt nedan via e-post.

   Broschyr – Till dig som ska prova Duodopa

   För patient 148x230 mm

   Broschyr – Levodopa i flytande form

   För vårdpersonal 160x230 mm

   Reprints

   • Öppen långtidsstudie: Fernandez HH et al. Movement Disorders 2015
   • Öppen långtidsstudie: Fernandez HH et al. Movement Disorders 2015
   • Farmakologisk studie: Nyholm D et al. Clinical Neuropharmacology 2003

   Beställ material från AbbVie via e-post.

   Skriv i de material du önskar beställa med artikelnamn och antal.

   För beställning av material från Duodopa Support, såsom pump-, sond- och bärmaterial, klicka här.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5