• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Utbildningar

   Duodopakademi

   Stärk din kompetens inom Duodopabehandling med vår webbutbildning. Utbildningen ger dig praktiskt och teoretisk kunskap som hjälper dig att säkerställa ett tryggt omhändertagande av dina patienter.

   MedUpdates

   Uppdatera dig med föreläsningar om de senaste rönen inom viktiga områden som t. ex. identifikation av patienter i komplikationsfas, behandlingsmöjligheter i komplikationsfas, aktuella publikationer med Duodopa®.

   MANAGE-PD

   ett verktyg som kan hjälpa dig att identifiera personer med Parkinsons sjukdom som har behov av behandlingsjustering

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. >11 000 patienter internationellt, AbbVie ”data on file”, 2021.

    

   SE-DUOD-190018 v4