• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • MedUpdates

   Föreläsningar och diskussioner om aktuella ämnen

   AbbVies medicinska avdelning erbjuder föreläsningar och diskussioner om olika aktuella ämnen inom Parkinsons sjukdom.

   MedUdate syftar till att ge övergripande kunskap och uppdatera dig med föreläsningar om de senaste rönen inom viktiga områden som t. ex. identifikation av patienter i komplikationsfas, behandlingsmöjligheter i komplikationsfas, aktuella publikationer med Duodopa® och icke-motoriska symtom. VI kan även erbjuda sammanfattningar från aktuella Parkinsonkongresser.

   Dessa möten tar normalt cirka 45 minuter, men de kan givetvis anpassas efter behoven på er klinik.

   Kontakta vår medicinska avdelning för mer information och bokning, [email protected]

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5