• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Duodopadag

   För smidig och effektiv kvalitetssäkring

   Syftet med Duodopadagen är att på ett effektivt sätt kvalitetssäkra vården, minska risken för komplikationer och samtidigt underlätta för patienter och vårdpersonal. Under en Duodopadag får patienterna vid ett och samma tillfälle möjlighet att träffa en läkare och sjuksköterska för genomgång av dosering, stoma och bärmaterial. Duodopadagen är ett utbildnings- och uppföljningstillfälle som arrangeras av sjukvården en till två gånger om året. Om ni vill kan en sköterska från Duodopa supporten vara med på Duodopadagen.

   Förberedelser

   Planera Duodopadagen i god tid och boka de undersökningsrum som behövs. Beställ material från Duodopa Support i god tid om ingen sköterska från supporten ska vara med. Därefter kallar ni patienterna och informerar om att de ska ta med sig sin pump, aktuell medicinlista, användarpärm (Guide för Duodopa-användare) och bärmaterial. Det är bra om de även ser över sitt medicinförråd och kontrollerar utgångsdatum innan besöket.

   Så här kan en Duopdopadag genomföras

   Lagom kan vara att planera in 2 patienter per timme. Patienten träffar läkare och diskuterar igenom behandling, dosering och eventuella symtom. Därefter träffar patienten en sjuksköterska, ev. ihop med en sköterska från Duodopa supporten om en sådan finns på plats, och kontrollerar pump, stoma, PEG/J och bärmaterial. Det finns också tid för att i lugn och ro diskutera igenom eventuella frågor och repetera instruktioner. Användarpärm (Guide för Duodopa-användare) och snabbguide kontrolleras så att de är av senaste versionen. Patienten kan pröva nya bärmaterial och byta ut material om det behövs.

   Vi hjälper gärna till

   Om ni anordnar en Duodopadag med flera Duodopapatienter kan om ni så önskar en sköterska från Duodopa supporten vara med under hela eller halva dagen. I så fall kontaktar ni Duodopa Support på tel. 020-50 60 50, så kommer vi överens om en tid och dag som passar er.

   Checklista inför en Duodopadag

   • Boka datum i god tid
   • Boka undersökningsrum
   • Beställ material från Duodopa Support
   • Boka/informera en sköterska från Duodopa supporten om de ska närvara
   • Kalla patienterna och be dem ta med:
    • Pump och eventuell reservpump
    • Användarpärm för Duodopa (Guide för Duodopa-användare)
    • Bärmaterial
    • Aktuell medicinlista
    • Listan för medicinering vid avbrott i Duodopabehandlingen

   Nedan finns exempel på hur patientinformationen inför en Duodopadag kan utformas. Vill du använda texten kan du kopiera texten nedan och klistra in den i ditt eget kallelsebrev. Eller ladda ner brevet som pdf.

   Textförslag:

   Du är välkommen till oss på en Duodopadag. Du kommer att träffa en läkare och sjuksköterska för att tillsammans med dem gå igenom din Duodopa (levodopa/karbidopa)-behandling, PEG/J och pump. Vi kommer också att gå igenom din användarpärm och ditt bärmaterial. Besöket tar ca 1 timme. Det är bra om någon anhörig eller eventuell personal från hemtjänsten har möjlighet att följa med.

   Det här ska du ta med dig till Duodopadagen:

   • Din pump (om du har en reservpump ska du ta med den också)
   • Din användarpärm för Duodopa (Guide för Duodopa-användare)
   • Ditt bärmaterial
   • Aktuell medicinlista:
    • Ta med listan för medicinering vid avbrott i Duodopabehandlingen (finns i din användarpärm för Duodopa, Guide för Duodopa-användare)
    • Kontrollera gärna inför besöket att du har aktuella recept och att utgångsdatum på medicineringen inte passerat.

   Välkommen!

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023. 

    

   SE-DUOD-190018 v5