• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Filmer och guider för vårdpersonal

   Guide vid Duodopa-behandling

   Den digitalt anpassade versionen av pärmen innehåller samtliga avsnitt med instruktioner i ett och samma dokument för att möjliggöra snabb bläddring, fritextsökning etc.

    

   Dagbehandling (SE-DUOD-190021 v2) 

   Byte av yttre fixeringsplatta (SE-DUOD-190021 v2)

   Pumplarm och åtgärdsförslag (SE-DUOD-190021 v2)

   Pumpprogrammering (SE-DUOD-190021 v2)

   Batteribyte (SE-DUOD-190021 v2)

   Stomaskötsel (SE-DUOD-190021 v2)

   Påfyllning av förlängningsslang (SE-DUOD-190021 v2)

   Kopplingsbyte (SE-DUOD-190021 v2)

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5