• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Kontakta oss

   Duodopa Support

   Kontakta Duodopa Support i ärenden kring material och pump. Vid medicinska frågor hänvisas till ansvarig klinik.

   Tel: 020-50 60 50 eller [email protected].
   Telefontid vardagar 09.00-17.00.
   Övriga tider kan meddelanden lämnas på telefonsvararen.

   MedUpdates

   Kontakta vår medicinska avdelning för vetenskapliga föreläsningar och för att diskutera kring aktuella ämnen såsom studier, konsensusråd om behandling av Parkinsons sjukdom i komplikations fas etcetera. Kontakta oss via e-post: [email protected]

   Frågor om Duodopa, utbildningar och e-hälsolösningar

   Välkommen att höra av dig med frågor om läkemedlet, aktuella utbildningar och tillgängliga e-hälsolösningar inom Parkinsonvård. Kontakta oss via e-post: [email protected]

   Ansvarig tillverkare av Duodopa

   AbbVie AB

   Hemvärnsgatan 9 (besöksadress)
   Box 1523, SE-171 29 SOLNA
   Telefon: 08-684 44 600
   Fax: 08-684 44 699
   E-post: [email protected]

   Rapportering av eventuell biverkning

   Tel: 08-684 44 600 eller [email protected].
   Telefontid vardagar 08.30-17.00 (maj-aug 08.30-16.00).
   Övriga tider finns telefonsvarare inkopplad med uppgift om personer som kan nås efter arbetstid.

   Beställ material

   Förbrukningsmaterial för Duodopa-systemet, som pump-, sond- och bärmaterial beställs kostnadsfritt via Duodopa Support. Utbildnings- och informationsmaterial beställer du enkelt via e-post.

   Duodopa® intestinal gel, Levodopa (L-dopa) 20 mg/ml, Karbidopa 5 mg/ml. Medel mot parkinsonism, levodopa och dekarboxylashämmare, Rx, F. Indikation: Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyper-/dyskinesi, när tillgängliga kombinationer av Parkinsonmedicinering inte gett tillfredställande resultat. Varningar: Levodopa och karbidopa kan orsaka yrsel och ortostatisk hypotoni. Patienter bör därför vara försiktiga vid bilkörning eller användning av maskiner. Patienter med somnolens eller plötsliga sömnattacker ska informeras om att avstå från bilkörning. Levodopa och karbidopa rekommenderas inte under graviditet eller amning. Varunummer 095314. Datum för översyn av produktresumé: 27 oktober 2023. För fullständig information och prisuppgift, www.fass.se. 

   Referenser:

   1. Duodopa SmPC, senast uppdaterad 27 oktober 2023.

    

   SE-DUOD-190018 v5