• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • BOTOX pris

   Et spørsmål som både du som behandlende lege og pasientene dine kanskje har, gjelder prisen på en behandling med BOTOX

   Nedenfor beskrives hvilke aspekter som påvirker dette.

   BOTOX er et legemiddel i klassen botulinumtoksin type A, godkjent av legemiddelverket, og brukes til behandling mot flere symptomer og sykdommer, deriblant kronisk migrene.1 BOTOX er det mest solgte botulinumtoksinet i verden.2

   BOTOX-behandling utenfor sykehus

   BOTOX kan ikke forskrives direkte på blå resept, men det kan søkes Helfo om dekning/refusjon. For å få refusjon, kreves det at man har ført hodepinedagbok, prøvd minst 3 forebyggende legemidler fra forskjellige legemiddelklasser, og forsøkt medikamentsanering hvis det foreligger medikamentoverforbruk. Hvis søknaden om BOTOX på blå resept innvilges, blir mesteparten av pasientens utgifter til BOTOX refundert. Det er kun spesialist i anestesiologi eller nevrologi, eller en lege ved offentlig sykehus, som kan søke om refusjon på vegne av pasienten.3

   Antall enheter

   Prisen på BOTOX er avhengig av antall enheter som brukes til behandlingen. Jo flere enheter som trengs for et ønsket behandlingsresultat, desto flere hetteglass med BOTOX må man bruke. For behandling med BOTOX mot kronisk migrene brukes for eksempel mellom 155 og 195 enheter.1

   Pasientandel

   Akkurat som for alle behandlinger betaler pasienten egenandel for selve konsultasjonen. Den totale prisen for en BOTOX-behandling kan således være ulik, avhengig av hvilken behandling du som lege utfører og på hvilken klinikk den blir utført.

   Les mer om hvordan en BOTOX-behandling blir utført.


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   [1]   -   BOTOX SPC 27.03.2023, avsnitt 4.1, 4.2

   [2]   -   Therapeutic Botulinum Toxin, Market Insights, Global, 2021. DRG, Clarivate Millennium Research Group, Inc. https://clarivate.com/products/research-reports/report/m360bt0007-medtech-therapeutic-botulinum-toxin-market-insights/

   [3]   -   https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/botulinumtoksin-type-a-1

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220057