• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • HodePodden – En podkast for deg som jobber med migrene og hodepine

   Sist oppdatert 12-12-2023

   Hva er HodePodden?

   I hver episode av HodePodden inviterer programleder Tine Poole en ny spesialist for å snakke om tematikker innenfor migrene og hodepine. HodePodden er et initiativ fra Abbvie for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innenfor fagfeltet hodepine og migrene.

   Episode 14: Tverrfaglig behandling av hodepine og migrene – kiropraktikk
   Gjest: Kiropraktor Haakon Engzelius, Nemus Skøyen.

   I denne episoden får du høre om hvordan kiropraktoren kan bidra med tverrfaglig samarbeid, med ikke-medikamentell behandling. Haakon Engzelius snakker om kiropraktorens rolle og betydningen av det tverrfaglige samarbeidet i møte med hodepine- og migrene-pasienter.

   NO-BCM-230015

   Episode 13: Norsk elektronisk legehåndbok i nevrologi – NevroNEL
   Gjest: Professor og overlege i nevrologi Mattias Linde, NTNU og Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

   I NevroNEL finnes oppdatert og kvalitetssikret informasjon om hodepine, og det meste man trenger å vite for å diagnostisere og behandle hodepinepasienter på en god måte, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Episoden har også fokus på tverrfaglig behandling av pasienter med komplisert hodepine.

   NO-BTX-220049

   Episode 12: Kjønnsforskjeller ved migrene
   Gjest: Nevrolog og overlege dr. med. Kjersti Grøtta Vetvik, Ahus.

   Migrene rammer både kvinner og menn, men sykdommen kan arte seg forskjellig mellom kjønnene. Både biologiske og kulturelle faktorer spiller inn. Episoden fokuserer også på behandling av migrene gjennom forskjellige hormonelle faser i kvinnens liv, blant annet menstruell migrene og migrene i overgangsalder.

   NO-BCM-220027

   Episode 11: Svimmelhet, del 2
   Gjest: Nevrolog og ØNH-spesialist Guttorm Eldøen, Sykehuset Møre og Romsdal, Molde.

   Svimmelhet satt i system. For å kunne strukturere anamnesen kan du bruke de fire T-er: Triage, Timing, Triggere og Targeted exam. Kliniske undersøkelser og diagnostisering av akutt, periodevis og kronisk svimmelhet. Litt om vestibulær rehabilitering. Og har pasienten migrene fra før bør du også tenke på migrenøs vertigo.

   NO-BCM-220026

   Episode 10: Hodepine etter hjernerystelse
   Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter.

   Rundt 20% får vedvarende plager etter en hjernerystelse. De aller fleste sliter med hodepine. Det er viktig at hodepinens fenotype blir diagnostisert og riktig behandlet, slik at pasienten føler seg trygg på at det er mulig å bedre plagene selv om det kan ta tid.

   NO-BCM-220025

   Episode 9: Svimmelhet, del 1
   Gjest: Nevrolog og ØNH-spesialist Guttorm Eldøen, Sykehuset Møre og Romsdal, Molde.

   Har hodepine og migrene noe med svimmelhet å gjøre? Eller omvendt?

   Svimmelhet et omfattende og krevende fagområde. Selv om svimmelhet er vanlig kan det være utfordrende å finne årsak. Hør mer om ulike typer svimmelhet, kliniske undersøkelser og hvordan du kan trygge pasienten over tid.

   NO-BTX-220048

   Episode 8: Tverrfaglig behandling av hodepine og migrene – fysioterapi
   Gjest: Spesialfysioterapeut Sara Maria Allen, Nevroklinikken, Rikshospitalet, OUS.

   I denne episoden får du høre om hvordan fysioterapeutene kan bidra med tverrfaglig samarbeid, med ikke-medikamentell behandling. Sara Marie Allen snakker om fysisk aktivitet, avspenning og betydningen av det tverrfaglige samarbeidet i møte med hodepine- og migrene-pasienter.

   NO-BTX-220047

   Episode 7: Migrene og patofysiologi
   Gjest: Nevrolog og professor Karl Bjørnar Alstadhaug , UiT Norges arktiske universitet og Nordlandssykehuset Bodø

   Den migrenøse hjernen. Lær mer om hva som skjer i hjernen ved et migreneanfall, fra start til slutt av anfallet. Dr. Alstadhaug har selv skrevet en artikkel om dette, «Migraine and the Hypothalamus», hvor du kan lese mer om hjernens fysiologi og  patofysiologi under et migreneanfall.

   NO-BCM-230006

   Episode 6: Pasientforbundet Hodepine Norge
   Gjest: Laila Mathisen, styreleder i Hodepine Norge

   Hodepine Norge er et uavhengig forbund som skal organisere og arbeide for at alle som lider av migrene eller andre hodepinesykdommer skal få et meningsfullt og velfungerende liv. Forbundet jobber også overfor beslutningstagere og myndigheter til det beste for sine medlemmer.

   NO-BCM-230005

   Nyttige linker:
   HodepineNorge

   Episode 5: Migrene og sykdomsbyrde
   Gjest: Nevrolog Lars Jacob Stovner, Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, St. Olavs Hospital

   Migrene er et stort folkehelseproblem som rammer mange, og kun 50 % av disse har fått en diagnose. WHO har sett på migrene i global sammenheng, og på hva sykdommen medfører av YLD (years lived with disability), lidelser og tapte leveår i den mest produktive fasen av livet.

   NO-BTX-220044

   Episode 4: Medikamentoverforbrukshodepine (MOH)
   Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

   MOH defineres som  regelmessig overforbruk, i mer enn tre måneder, av ett eller flere medikamenter som kan benyttes for akutt og/eller symptomatisk behandling av hodepine. Dette gjelder både triptaner, reseptbelagte smertestillende og smertestillende som kan kjøpes uten resept.

   NO-BTX-220043

   Episode 3: Hodepine – organisering, utredning og behandling
   Gjest: Nevrolog Anne Hege Aamodt, Rikshospitalet

   Pasient, hodepinespesialist og henvisningsrutiner. Organisering av 2. og 3. linjetjenesten.  Og nasjonal hjernehelsestrategi, som hodepinemiljøet og brukerne har jobbet for.

   NO-BCM-230001

   Episode 2: Diagnosekriterier
   Gjest: Nevrolog Aud Nome Dueland, Rikshospitalet og Sandvika Nevrosenter

   Diagnosekriteriene ved migrene, forskjell på episodisk og kronisk migrene, krystallklare dager og migrene med og uten aura.

   NO-BTX-220042

   Episode 1: Diagnostikk
   Gjest: Nevrolog Anne Hege Aadmodt, Rikshospitalet

   Diagnostikk av migrene og hodepine, hva bør legene se etter og spørre pasientene om, for finne rett diagnose.

   NO-BTX-220041

   HodePodden Introduksjon

   I denne episoden får du høre om hva HodePodden er og bli litt bedre kjent med programleder Tine Poole.

   NO-BTX-220040


   Abonnere på BOTOX News

   BOTOX News er et nyhetsbrev fra det skandinaviske BOTOX-teamet i AbbVie. Hensikten er å holde deg som jobber med BOTOX informert og oppdatert på det siste innen området. Du får nyheter innenfor terapiområdet, i tillegg til tips og råd som kan hjelpe deg i behandlingen av dine pasienter.


   Ingen tilgjengelige referanser

   Utarbeidet: Januar 2023. NO-BTX-220084