• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • MATERIAL

   Som stöd för dig som vårdgivare och de patienter som ska börja få behandling med SKYRIZI, hittar du här material att beställa. Beställ via e-post, direkt till din vårdmottagning. För mer information är du välkommen att kontakta din AbbVie-representant.

    


   Patientmaterial


   Mer information

   Håll dig informerad om nyheter och inbjudningar från AbbVie Dermatologi – prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev!

   Klicka på länken och fyll i formuläret, så kan du se fram emot regelbundna uppdateringar direkt i din e-postlåda.   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av aktiv psoriasis­artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 15 november 2021.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210069. Senast uppdaterad 2022-03-09.