AbbVie stödjer svensk reumatologi genom forskning, utbildning och patientstödsprogram. Idag pågår forskning på svenska kliniker för nya läkemedel inom RA och andra reumatiska indikationer. Stöd ger även till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). AbbVie har under många år satsat på både regionala och nationella utbildningar inom bilddiagnostik, framförallt ultraljud, vilket har hjälpt till att transformera svensk reumatologi från grunden med förbättrad diagnostik och monitorering som resultat.

På AbbVie fokuserar vi våra insatser på att nu och i fortsättningen forska fram fler nya preparat i kampen mot reumatiska sjukdomar och bidra till att förbättra livet för patienter som lever med reumatisk sjukdom.

SE-UPAD-190024, v.2. Senast uppdaterad 2020-02-07