• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • SKYRIZI – EN SELEKTIV IL-23/p19-HÄMMARE


   SKYRIZI innehåller den aktiva substansen risankizumab, en antikropp som selektivt blockerar interleukin-23 (IL-23), ett cytokin som påverkar immunceller och bidrar till inflammatorisk sjukdom.

   Genom att blockera IL-23, påverkas de signalvägar som annars leder till frisläppning av av cytokinerna IL-17 och TNF, som orsakar så kallad hyperproliferation i huden. Blockeringen av IL-23 dämpar inflammationen och bryter den onda cirkeln.1

   Dessutom motverkar blockeringen av IL-23 att det bildas minnesceller för Th17, som annars kan bidra till att sjukdomen initieras på nytt.2


   Il-23 avgörande för utvecklingen av psoriasis

   IL-23 aktiverar Th17-celler vilket medför produktion av inflammatoriska cytokiner.1–5

   SKYRIZI binder till IL-23 med hög affinitet och specificitet

   Genom att binda till p19-delen av IL-23 nedreglerar SKYRIZIIL-23/17-cytokinaxeln som är drivkraften bakom psoriasis.1–5

   Referenser

   1. Girolomoni G, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31(10):1616-26.
   2. Whitley SK, et al. Adapt and AutoImm 2021;141(5):S6 May 01. doi.org/10.1016/j.jid.2021.02.052.
   3. Gaffen SL, et al. Nature Rev Immunol 2014;14(9):585–600.
   4. Gooderham MJ, et al. J Eur Acad Derm Venereol 2018;32(7):1111–9.
   5. Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol 2014;71(1):141–50.

   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikation: Behandling av måttlig till svårplackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefullaaktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller därdetta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 2021-05-21.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210036. Senast uppdaterad 2021-06-04.