• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • SKYRIZI – en selektiv IL-23-hämmare


   SKYRIZI innehåller den aktiva substansen risankizumab, en monoklonal antikropp som selektivt blockerar interleukin-23 (IL-23), ett cytokin som påverkar immunceller och bidrar till inflammatorisk sjukdom.

   Genom att blockera IL-23, påverkas de signalvägar som annars leder till aktivering av patogena Th17-celler och frisättning av cytokiner som bland annat orsakar onaturlig tillväxt av keratinocyter i det övre hudlagret (vid psoriasis) samt inflammation i senfästen samt obalans i benbildning (vid psoriasisartrit). Blockeringen av IL-23 innebär färre patogena Th17-celler och dämpad inflammation.1


   IL-23 spelar en viktig roll vid utveckling av såväl psoriasis som psoriasisartrit

   IL-23 aktiverar patogena Th17-celler vilket medför produktion av inflammatoriska cytokiner, så som IL-17 och TNF.1–4

   SKYRIZI binder till IL-23 med hög affinitet och specificitet

   Genom att binda till p19-delen av IL-23 hindrar SKYRIZI aktiveringen av patogena Th17-celler och utsläppet av inflammatoriska cytokiner, vilket leder till dämpad inflammation i hud och led, normaliserad produktion av keratinocyter och normaliserad benomsättning.

   Referenser

   1. Girolomoni G, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017;31(10):1616-26.
   2. Gaffen SL, et al. Nature Rev Immunol 2014;14(9):585–600.
   3. Gooderham MJ, et al. J Eur Acad Derm Venereol 2018;32(7):1111–9.
   4. Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol 2014;71(1):141–50.

   SKYRIZI® (risankizumab) 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld penna (F), Rx, L04AC18 (interleukinhämmare). Indikationer: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling; som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX) för behandling av aktiv psoriasis­artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne; Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t ex aktiv tuberkulos). Varningar och försiktighet: Risankizumab kan öka risken för infektion. För fullständig information om indikation, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se. SKYRIZI subventioneras endast för patienter som har behandlats med TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt. Senaste produktresumé 15 november 2021.

    Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.


   SE-SKZD-210069. Senast uppdaterad 2022-03-09.