• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  •  

   AQUIPTA - Ger dina patienter
   fler migränfria dagar*2


    
   •    En tablett om dagen2

   •    Behandling för både episodisk
       och kronisk migrän
    2

   •    Minskar antal
       migrändagar vs.placebo2-4

   •    Stabil effekt över tid2-5**

    

   *Vs. Placebo
   **visad för
   episodisk migrän i en 52v studie

    

    

   Aquipta tabletter

   Vill du bli informerad om fakta och nyheter om migrän?


   Vill du veta mer om Aquipta?
    


   Har du en fråga?
    


   AQUIPTA® (atogepant). Analgetika, kalcitoningenrelaterade peptid (CGRP)-antagonister (ATC: N02CD07), tablett 10 mg, 60 mg (Rx, (F)). Sväljes hela. Indikation: migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: vid samtidig användning av starka CYP3A4-hämmare eller OATP-hämmare, vid kraftigt nedsatt njurfunktion samt vid terminal njursjukdom är den rekommenderade dosen 10 mg en gång dagligen. Ska undvikas hos patienter med svår nedsatt leverfunktion. Fertilitet, graviditet och amning: rekommenderas inte under graviditet eller hos fertila kvinnor som inte använder preventivmedel. Okänt om atogepant passerar över i bröstmjölk. Begränsning av läkemedelsförmån: AQUIPTA subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. För ytterligare information om produkten och senaste prisuppgifter se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 2023-08-11. AbbVie AB, Box 1523, 171 29 Solna, +46 (0)8 684 44 600, [email protected]. SE-AQP-230003_v2, dec 2023

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

    

   Referenser:

   1. fass.se

   2. AQUIPTA (atogepant) SPC

   3. Ailani J, Lipton RB, Goadsby PJ, et al; ADVANCE Study Group. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. N Engl J Med. 2021 Aug 19;385(8):695-706.

   4. Pozo-Rosich P, Ailani J, Ashina M, et al. Atogepant for the preventitive treatment of chronic migraine (PROGRESS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Jul 26:S0140-6736(23)01049-8.

   5. Ashina M, Tepper SJ, Reuter U, et al. Once-daily oral atogepant for the long-term preventive treatment of migraine: Findings from a multicenter, randomized, open-label, phase 3 trial. Headache. 2023 Jan;63(1):79-88.

   SE-AQP-230004-v5, feb 2024