• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Supporttjeneste

   Formålet med tjenesten er økt pasientsikkerhet og riktig legemiddelbruk. 

   Supporttjenesten kan bidra med:

   • Opplæring og støtte til helsepersonell før, under og etter oppstart av behandling med Produodopa
   • Bestilling av nødvendig utstyr
   • Teknisk support for helsepersonell, pasienter og pårørende
   • Opplæringsmateriell, instruksjonsfilmer, prosedyrer og guider

    

   Gunhild S Dahl

   Sykepleier 

   Marthe Omli Tønnessen

   Sykepleier 


   Kontaktinformasjon