• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • Viktig å huske på før oppstart!

   Forbruksmateriell og legemiddel som skal benyttes til oppstart i sykehus bestilles og finansieres av sykehus/avdeling. 

   Produodopa har forhåndsgodkjent refusjon etter blåreseptforskriften §§ 2 når behandlingen foregår utenfor sykehuset.  Pasienten henter selv ut legemidlet på sitt apotek.

   Alt nødvendig utstyr som skal brukes i videre hjemmebehandling må godkjennes av avdeling for Behandlingshjelpemidler (BHM) og skjemaet Utlån av behandlingshjelpemidler og utlevering av forbruksmateriell  må fylles ut, signeres av lege ved helseforetaket eller avtalespesialist tilknyttet helseforetaket og sendes i god tid før hjemmebehandlingen starter.

   Det er ulik praksis i hvordan helseforetakene organiserer utlevering av forbruksmateriell.  Sortimentet kan også være ulikt mellom helseforetakene og mellom helseregionene. Ta kontakt med aktuell behandlingshjelpemiddelenhet.

   Vyafuser™ infusjonspumpe som benyttes i behandlingen kan organiseres som utlån fra AbbVie til avdeling/pasient.  AbbVie sørger for distribusjon, opplæring og service. Pumpen er CE-merket og innfrir kravet for medisinsk bruk i kommersiell sammenheng.

   Begrunnelsen for å bruke Vyafuser infusjonspumpe sammen med Produodopa er:

   1. Pumpen kan gi "ladningsdose", som kan gis til pasienten ved oppstart for å komme opp i det terapeutiske vinduet

   2. Pumpen har et godt brukergrensesnitt

   3. Tredjepartsprodusent har oppskalert produksjonen og sikret tilgang av nok pumper til markedet. 

   4. Bruk av annen pumpe anses som bruk utenfor indikasjonen og AbbVie kan derfor ikke gi opplæring og support hvis det oppstår problemer med pumpen.

   Noen BHM ønsker å distribuere pumpen via sine systemer.  Ta derfor kontakt med BHM så tidlig som mulig for å avklare praksis og videre prosess.  Det er også viktig å sjekke at alt nødvendig forbruksmateriell er på lager før pasienten skal hjem.

   Nødvendig utstyr med navn, varenummer kan du finner ved å trykke på lenken «Vareoversikt over nødvendig utstyr»

   AbbVie anbefaler West ventilert hetteglassadapter da den er regulatorisk godkjent for bruk til pasienter og enkel for pasienter å håndtere.  Det er opptil hvert sykehus å avgjøre hvilken adapter de ønsker å benytte.


   Oppstart av behandling1

   Tre trinn er nødvendig for å starte behandling med Produodopa.

   BEREGN Levodopa-ekvivalenter (LE)
   Levodopa-ekvivalenter (LE) er basert på legemidler som inneholder levodopa og som brukes i våken tilstand. 

   Mengden levodopa fra alle formuleringer som inneholder levodopa, som brukes under våken tid på dagen, skal konverteres til LE ved bruk av multiplikasjonsfaktor for riktig dose (se Tabell 1, avsnitt 4.2 i Produodopa SPC ). Kun legemidler som inneholder levodopa og COMT-hemmere skal tas med i beregningen.

   FASTSETT INFUSJONSHASTIGHET
   Fastsett infusjonshastighet av Produodopa per time: Basis, lav og høy:

   Se Tabell 2 i avsnitt 4.2 i Produodpa SPC for foreslåtte infusjonshastigheter ved oppstart av Produodopa basert på LE-beregningen gjort i trinn 1.

   Infusjonshastighet for Produodopa per time sørger for at pasienten behandles med tilsvarende mengde levodopa, justert etter forsyning gjennom hele døgnet.

   Infusjonshastigheten per time som er fastsatt i dette trinnet, skal angis som basisinfusjonshastighet ved programmering av pumpen.

   Pumpen kan også programmeres med 2 alternative infusjonshastigheter for pasientbruk (lav/høy) De må aktiveres og forhåndsprogrammeres av helsepersonell og kan velges av pasienten ved funksjonelle behov, f eks senke dosen om natten eller øke dosen ved langvarig intens aktivitet.

   VELG VOLUMET FOR LADNINGSDOSEN OG EKSTRADOSER 
   Ladningsdose: Hvis aktivert av helsepersonell administreres den umiddelbart før infusjonen settes i gang for raskt å oppnå symptomatisk kontroll.

   Ekstradoser:  Hvis aktivert av helsepersonell, kan pasienten selv administrere en ekstradose for å håndtere akutte «OFF-symptomer».  Det ekstra dosevolumet kan velges fra 5 alternativer (se tabell 4 avsnitt 4.2 i Produodopa SPC)

   Behandlingsavbrudd

   Produodopa kan avbrytes uten ytterligere tiltak i korte perioder, for eksempel ved dusjing/bading. Ved behandlingsavbrudd som varer i mer enn 1 time,  skal et nytt infusjonssett (slange og kanyle) brukes og roteres til et annet infusjonssted.  Ved behandlingsavbrudd i mer enn 3 timer, kan pasienten også administrere en ladningsdose hvis den er aktivert av helsepersonell, for raskt å gjenopprette symptomkontroll.

   For fullstendig beskrivelse av dosering og utregning, se Produodopa SPC, avsnitt 4.2 https://www.felleskatalogen.no/medisin/produodopa-abbvie-739784.

   Dosering1

   Produodopa tilbyr dosering tilpasset til hver enkelt pasient 24 timer per dag.1   Maksimalt anbefalt daglig dose av foslevodopa er 6000 mg (eller 25 ml Produodopa per dag). Dette tilsvarer  ca. 4260 mg levodopa per dag.
   Vyafuser-pumpen tillater justerbare infusjonshastigheter som kan justeres i trinn på 0,01 ml/time, som tilsvarer
   1,7 mg levodopa/time.

   Pumpen har dosekonfigurasjon som hindrer at pasienter kan endre forhåndsprogrammerte infusjonshastigheter eller funksjonen ekstradose.
   Pumpen kan programmeres med to alternative infusjonshastigheter (lav og høy) i tillegg til basis. 

   Disse må aktiveres av helsepersonell og kan velges av pasienten selv ved behov f. eks senke dosen om natten eller øke dosen ved langvarig intens aktivitet.

   I tillegg kan ekstradose aktiveres.   Ladningsdose/ekstradose1

   Ladningsdose

   Kan adminstreres umiddelbart før infusjonen settes i gang for raskt å oppnå god symptomkontroll f eks hvis behandlingen starter i en «OFF»-tilstand eller hvis pumpen har vært avslått i mer enn 3 timer.

   Pumpen kan tilføre en ladningsdose i området fra 0,1 ml til maksimalt 3,0 ml i trinn på 0,1 ml.

   Ekstradoser

   Hvis aktivert av helsepersonell kan pasienten selv administrere ekstradoser. Brukes for raskt å oppnå god symptomkontroll (for eksempel ved akutte OFF-symptomer).

   Det ekstra dosevolumet kan velges fra 5 alternativer (se Tabell 4, avsnitt 4.2 i Produodopa SPC) Funksjonen ekstradose er begrenset til ikke mer enn 1 ekstra dose per time.  Hvis det brukes 5 eller flere ekstradoser i løpet av behandlingsperioden på 24 timer, bør det overveies å revidere basis infusjonshastighet.

   Volum: 0,10 ml – 0,30 ml (tilsvarer 17 mg LE – 51 mg LE).

   LE=levodopaekvivalenter

   Administrasjon1

   Produodopa administreres subkutant, fortrinnsvis i abdomen.  Bør unngå områder med en radius på 5 cm fra navlen.

   I en farmakokinetisk overkrysningsstudie viste resultatene at arm og lår hadde nesten den samme eksponering som via abdomen. Langvarig sikkerhet og effekt av administrering til arm og lår er ikke evaluert.   VYAFUSER™ PUMPE

   Vyafuser™-pumpen er en bærbar infusjonspumpe som brukes til subkutan administrasjon av PRODUODOPA®.

   Pumpen er enkel og intuitiv med norsk tekst og skjerm som viser status og varsler

   Vekt inkludert batterier er 285 gram. 

   Pumpen kan bæres med ulike typer bæreutstyr.

        

   Håndtering av infusjonsstedet1

    

   FØLG MED PÅ
   EVENTUELLE HUDFORANDRINGER 

   Følg med på eventuelle hudforandringer ved infusjonsstedet som rødhet, huden kjennes varm ved berøring, hevelse, ømhet/smerte eller hudforandring når det trykkes på huden.

   Dette kan være indikasjon på en potensiell infeksjon.


   FØLG 
   ASEPTISK TEKNIKK

   Aseptisk teknikk skal følges og vurder å bytte infusjonssted hyppigere enn hver tredje dag hvis det er tegn på en potensiell infeksjon.


   SØRG FOR 
   NYTT INFUSJONSSTED

   Nytt infusjonssted skal være minst 2,5 cm fra det siste stedet som ble brukt og ikke brukes igjen på 12 dager. Det vil hjelpe huden å heles fullstendig.

    

   Hold oversikt - skriv ned dato på hvert infusjonssted som er brukt

   Det er forskjellige måter som kan være til hjelp for å unngå at et infusjonssted ikke blir brukt på nytt for tidlig. Her er et eksempel som kan gjøre det enklere:

    

    


   Oppbevaring og holdbarhet1


   Oppbevares og transporteres avkjølt (2 °C - 8 °C). Må ikke fryses.
   Holdbarhet: Uåpnet i 20 måneder i kjøleskap (2 °C - 8 °C).
   Kan oppbevares i romtemperatur (maks 30°C) i opptil 28 dager. Hetteglass som har vært oppbevart  i romtemperatur må ikke settes tilbake i kjøleskapet.
   Når forseglingen på hetteglasset er brutt:  holdbar i 24 timer.
   REFERANSER

   1. Produodopa SPC, avsnitt 4.2, 4.8, 6.3, 6.4 sist godkjent 23.11.2023

    

    

   NO-PRODD-230021 versjon 4.0/Mai 2024