• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Oppstart av behandling

   Tre trinn er nødvendig for å starte behandling med Produodopa.

   BEREGN Levodopa-ekvivalenter (LE)
   Levodopa-ekvivalenter (LE) er basert på legemidler som inneholder levodopa og som brukes i våken tilstand. (vanligvis 16 timer).

   Mengden levodopa fra alle formuleringer som inneholder levodopa, som brukes under våken tid på dagen (vanligvis 16 timer), skal konverteres til LE ved bruk av multiplikasjonsfaktor for riktig dose (se Tabell 1, avsnitt 4.2 i Produodopa SPC ). Kun legemidler som inneholder levodopa og COMT-hemmere skal tas med i beregningen.

   FASTSETT INFUSJONSHASTIGHET
   Fastsett infusjonshastighet av Produodopa per time: Basis, lav og høy:

   Se Tabell 2 i avsnitt 4.2 i Produodpa SPC for foreslåtte infusjonshastigheter ved oppstart av Produodopa basert på LE-beregningen gjort i trinn 1.

   Infusjonshastighet for Produodopa per time sørger for at pasienten behandles med tilsvarende mengde levodopa, justert etter forsyning gjennom hele døgnet.

   Infusjonshastigheten per time som er fastsatt i dette trinnet, skal angis som basisinfusjonshastighet ved programmering av pumpen.

   Pumpen kan også programmeres med 2 alternative infusjonshastigheter for pasientbruk (lav/høy) De må aktiveres og forhåndsprogrammeres av helsepersonell og kan velges av pasienten ved funksjonelle behov, f eks senke dosen om natten eller øke dosen ved langvarig intens aktivitet.

   VELG VOLUMET FOR LADNINGSDOSEN OG EKSTRADOSER 
   Ladningsdose kan administreres umiddelbart før infusjonen per time settes i gang for raskt å oppnå symptomatisk kontroll når behandlingen startes i en en «OFF-tilstand» eller hvis pumpen har vært avslått mer enn 3 timer. Ladningsdosen kan administreres via pumpen eller ved bruk av orale, umiddelbart frigjørende karbidopa-levodopa-tabletter.

   Ekstradoser:  Hvis aktivert av helsepersonell, kan pasienten selv administrere en ekstradose for å håndtere akutte «OFF-symptomer».  Det ekstra dosevolumet kan velges fra 5 alternativer (se tabell 4 avsnitt 4.2 i Produodopa SPC)

   Behandlingsavbrudd

   Produodopa kan avbrytes uten ytterligere tiltak i korte perioder, for eksempel ved dusjing/bading. Ved behandlingsavbrudd som varer i mer enn 1 time,  skal et nytt infusjonssett (slange og kanyle) brukes og roteres til et annet infusjonssted.  Ved behandlingsavbrudd i mer enn 3 timer, kan pasienten også administrere en ladningsdose hvis den er aktivert av helsepersonell, for raskt å gjenopprette symptomkontroll.

   For fullstendig beskrivelse av dosering og utregning, se Produodopa SPC, avsnitt 4.2 https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/21-14211.pdf

   Dosering:

   Produodopa tilbyr dosering tilpasset til hver enkelt pasient som administreres som en kontinuerlig subkutan infusjon, 24 timer per dag.

   Maksimal anbefalt dose av foslevodopa er 6000 mg eller 25 ml Produodopa per dag, tilsvarende 4260 mg levodopa per dag.

   Inntil 3 ulike kontinuerlige infusjonshastigheter (basis, lav og høy)

   • Laveste infusjonshastighet 0,15 ml/t tilsvarer ca 25,5 mg levodopa*/t (ca 600 mg levodopa over 24 timer)
   • Høyeste infusjonshastighet 1,04 ml/t tilsvarer 178,8 mg levodopa*/t (ca 4260 mg levodopa over 24 timer)

   Alle infusjonshastighetene kan justeres med 0,01 ml/t som tilsvarer 1,7 mg levodopa*/t

   Maks tillatt daglig dose: 25 ml ( tilsvarer 6000 mg foslevodopa og 4260 mg levodopa*)

   *Levodopaekvivalent dose (LED)

   Ladningsdose

   Kan adminstreres umiddelbart før infusjonen settes i gang for raskt å oppnå god symptomkontroll f eks hvis behandlingen starter i en «OFF»-tilstand eller hvis pumpen har vært avslått i mer enn 3 timer.

   Pumpen kan tilføre en ladningsdose i området fra 0,1 ml til maksimalt 3,0 ml i trinn på 0,1 ml.

   Ekstradoser

   Hvis aktivert av helsepersonell kan pasienten selv administrere ekstradoser. Brukes for raskt å oppnå god symptomkontroll (for eksempel ved akutte OFF-symptomer).

   Det ekstra dosevolumet kan velges fra 5 alternativer (se Tabell 4, avsnitt 4.2 i Produodopa SPC) Funksjonen ekstradose er begrenset til ikke mer enn 1 ekstra dose per time.  Hvis det brukes 5 eller flere ekstradoser i løpet av behandlingsperioden på 24 timer, bør det overveies å revidere basis infusjonshastighet.

   Volum: 0,10 ml – 0,30 ml (tilsvarer 17 mg LE – 51 mg LE).

   Administrasjon

   Produodopa administreres subkutant, fortrinnsvis i abdomen.  Bør unngå områder med en radius på 5 cm fra navlen.

   I en farmakokinetisk overkrysningsstudie viste resultatene at arm og lår hadde nesten den samme eksponering som via abdomen. Langvarig sikkerhet og effekt av administrering til arm og lår er ikke evaluert.

    

   Håndtering av infusjonsstedet

    

   FØLG MED
   EVENTUELLE HUDFORANDRINGER 

   Følg med på eventuelle hudforandringer ved infusjonsstedet som rødhet, huden kjennes varm ved berøring, hevelse, ømhet/smerte eller hudforandring når det trykkes på huden.

   Dette kan være indikasjon på en potensiell infeksjon.


   FØLG 
   ASEPTISKE TEKNIKKER

   Aseptisk teknikk skal følges og vurder å bytte infusjonssted hyppigere enn hver tredje dag hvis det er tegn på en potensiell infeksjon.


   SØRG FOR 
   NYTT INFUSJONSSTED

   Nytt infusjonssted skal være minst 2,5 cm fra det siste stedet som ble brukt og ikke brukes igjen på 12 dager. Det vil hjelpe huden å heles fullstendig.

    

   Hold oversikt - skriv ned dato på hvert infusjonssted som er brukt

   Det er forskjellige måter som kan være til hjelp for å unngå at et infusjonssted ikke blir brukt på nytt for tidlig. Her er et eksempel som kan gjøre det enklere:

    

    

   REFERANSER

   1. Produodopa SPC, avsnitt 4.2, 5.1, 5.2 sist godkjent 23.11.2023

    

    

    

   NO-PRODD-230021 versjon 2.0/januar 2024