• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • PRODUODOPA

   Første og eneste subkutane
   levodopainfusjon
   Krever ingen operasjon1

   PRODUODOPA

   Kontinuerlig dopaminerg
   stimulering gjennom
   hele døgnet1

   PRODUODOPA

   Administreres hele døgnet
   med mulighet for fleksible og
   individuelle doseringer og tilpasninger1


   Virkningsmekanisme1,2

   PRODUODOPA er en prodrug-kombinasjon av levodopamonofosfat og karbidopamonofosfat (forhold 20:1) i en oppløsning for kontinuerlig subkutan infusjon i 24 timer per dag. 

   Foslevodopa og foskarbidopa konverteres in vivo til levodopa og karbidopa. Levodopa lindrer symptomer på Parkinsons sykdom etter dekarboksylering til dopamin i hjernen. Karbidopa som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa til dopamin, noe som medfører at en større mengde levodopa blir tilgjengelig for transport til hjernen og omdanning til dopamin.1

   Foslevodopa og foskarbidopa konverteres in vivo til levodopa og karbidopa. Levodopa lindrer symptomer på Parkinsons sykdom etter dekarboksylering til dopamin i hjernen. Karbidopa som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa til dopamin, noe som medfører at en større mengde levodopa blir tilgjengelig for transport til hjernen og omdanning til dopamin.1


   Subkutan Produodopa og intestinal Duodopa viste sammenlignende stabile plasmakonsentrasjon av levodopa – noe som støtter sammenlignbar effektprofil.2,3

   Sammenlignbar effektprofil som Duodopa2

   Reduksjon av motoriske fluktuasjoner som gir:

   • Økt ON-tid uten plagsomme dyskinesier.
   • Mindre OFF-tid. 

   KLINISKE DATA /Sikkerhet og effekt4


   Fase 3, singel-arm, open-label studie.

   Evaluering av sikkerhet og effekt med 24-timers daglig 
   kontinuerlig subkutan infusjon med Produodopa.
   Levodopafølsom Parkinsons sykdom.
   Minst 2,5 timer i OFF-tid/dag registrert ved hjelp av Parkinson-dagbok. 
   Uttalte motoriske symptomer på nåværende behandling.    

   Effekt


   Mindre OFF-tid med Produodopa

   Ved uke 52 var gjennomsnittlig SD-endring fra baseline i normalisert OFF-tid — 3,5 timer (p<0,001- som representerer 59% reduksjon i OFF-tid fra baseline.

   OFF-tid ble målt ved hjelp av Parkinson-dagbok (timer).


   Forbedring i ON-tid uten plagsomme dyskinesier 

   Ved uke 52 var gjennomsnittlig SD-endring fra baseline i normalisert On-time uten plagsom dyskinesi — 3,8 timer — 41% økning fra baseline, p < 0,001.

   ON-tid uten plagsomme dyskinesier ble målt ved hjelp av Parkinson-dagbok (timer).


   Primært endepunkt: Sikkerhet og bivirkninger4

   Primært endepunkt: Sikkerhet og bivirkninger

   De fleste hendelser relatert til infusjonsstedet var ikke alvorlige, men milde eller moderate i alvorlighetsgrad og ble løst spontant med behandling.

   Hudens tolerabilitet ble vurdert ved hjelp av Infusion Site Evaluation Scale (uttalte hudreaksjoner: numerisk verdi på 5,6 eller 7 og en bokstavgrad på D, E, F eller G.  10,2 % hadde minst 1 observasjon med numerisk verdi ≥ 5 og en bokstavgrad ≥ D.

       REFERANSER

   1. Rosebraugh M, Voight EM, Moussa EM et al. Foslevodopa/Foscarbidopa: A New Subcutaneous Treatment for Parkinson's Disease. Ann Neurol. 2021 Jul;90(1):52-61.

   2. Produodopa SPC, avsnitt 2, 4.2, 5.1, sist godkjent 23.11.2023.

   3. Rosebraugh M, Sodtmann S, Liu W, Facheris MF. Foslevodopa/foscarbidopa subqutaneous infusion maintains eqvivalent levodopa exposure to levodopa. Parkin and Relat Dis 97 (2022) 68-72.

   4. Aldred J, Freire-Alvarez E, Amelin AV et al. Foslevodopa/foscarbidopa in Parkinson’s disease: Safety and Efficacy Results from 12 –Month Neurol Ther (2023) 12:1937-1958.

    

    

   NO-PRODD-230021 versjon 4.0/Mai 2024