• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Om Produodopa

   En ny måte å administrere levodopa på.

   PRODUODOPA

   Første og eneste subkutane
   levodopainfusjon

   Krever ingen operasjon1

   PRODUODOPA

   Kontinuerlig dopaminerg
   stimulering gjennom

   hele døgnet1

   PRODUODOPA

   Administreres hele døgnet
   med mulighet for fleksible og

   individuelle doseringer og tilpasninger1

    

   Virkningsmekanisme

   PRODUODOPA er en prodrug-kombinasjon av levodopamonofosfat og karbidopamonofosfat (forhold 20:1) i en oppløsning for kontinuerlig subkutan infusjon i 24 timer per dag. 

   Foslevodopa og foskarbidopa konverteres in vivo til levodopa og karbidopa. Levodopa lindrer symptomer på Parkinsons sykdom etter dekarboksylering til dopamin i hjernen. Karbidopa som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa til dopamin, noe som medfører at en større mengde levodopa blir tilgjengelig for transport til hjernen og omdanning til dopamin.1

    

   Effekt

   Subkutan Produodopa og intestinal Duodopa viste sammenlignende stabile plasmakonsentrasjon av levodopa – noe som støtter sammenlignbar effektprofil2,3

   Sammenlignbar effektprofil som Duodopa2

   Reduksjon av motoriske fluktuasjoner som gir

   • Økt ON-tid uten plagsomme dyskinesier
   • Mindre OFF-tid 

    

   REFERANSER

   1. Rosebraugh M, Voight EM, Moussa EM et al. Foslevodopa/Foscarbidopa: A New Subcutaneous Treatment for Parkinson's Disease. Ann Neurol. 2021 Jul;90(1):52-61

   2. Produodopa SPC, avsnitt 2, 4.2, 5.1, sist godkjent 23.11.2023

   3. Rosebraugh M, Sodtmann S, Liu W, Facheris MF. Foslevodopa/foscarbidopa subqutaneous infusion maintains eqvivalent levodopa exposure to levodopa. Parkin and Relat Dis 97 (2022) 68-72

    

    

    

   NO-PRODD-230021 versjon 2.0/Januar 2024