Bekijk de meest recente versie van de SmPC en bijsluiter van onze producten.

Tip! Wil je er zeker van zijn dat je altijd de laatste versie van de SmPC en bijsluiter tot je beschikking hebt? Sla dan deze webpagina op in plaats van het bestand.


ACULAR (ketorolac trometamol)

Acular 0,5% oogdruppels, oplossing

APLHAGAN (brimonidinetartraat)

Alphagan 0,2% w/v (2mg/ml) oogdruppels, oplossing

AQUIPTA (atogepant)

Aquipta, 10 en 60mg tabletten

BELKYRA (deoxycholinezuur)

Belkyra 10mg/ml, oplossing voor injectie

BOTOX (botulinumtoxine type A)

Botox 100 Allerganeenheden, poeder voor oplossing voor injectie

CELLUVISC (carmellose natrium)

Celluvisc, oogdruppels 10mg/ml

COMBIGAN (brimonidinetartraat, timolol)

Combigan 2mg/ml + 5mg/ml, oogdruppels, oplossing

CONSTELLA (linaclotide)

Constella 290 microgram harde capsules

DUODOPA intestinaal (carbidopa/levodopa)

Duodopa 20mg/ml + 5mg/ml intestinale gel

DUODOPA subcutaan (foscarbidopa/foslevodopa)

Duodopa 240mg/ml + 12mg/ml oplossing voor infusie

FML LIQUIFILM (fluormetholon)

FML Liquifilm 0,1%, oogdruppels, suspensie

GANFORT (bimatoprost, timolol)

Ganfort 0,3mg/ml + 5mg/ml oogdruppels, oplossing

Ganfort 0,3mg/ml + 5mg/ml oogdruppels, oplossing, in verpakking voor eenmalig gebruik

HUMIRA (adalimumab)

Humira 20mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Humira 40mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Humira 40mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Humira 80mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen

KALETRA (lopinavir, ritonavir)

Kaletra 100mg/25mg filmomhulde tabletten

Kaletra 200mg/50mg filmomhulde tabletten

Kaletra (80mg + 20mg) /ml drank

LUCRIN (leuproreline-acetaat)

Lucrin PDS Depot 1 maand 3,75mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Lucrin PDS Depot 6 maanden 30mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

LUMIGAN (bimatoprost)

Lumigan 0,1mg/ml oogdruppels, oplossing

Lumigan 0,3mg/ml oogdruppels, oplossing, in verpakking voor eenmalig gebruik

MAVIRET (glecaprevir/pibrentasvir)

Maviret 100mg/40mg filmomhulde tabletten

NORVIR (ritonavir)

Norvir 100mg filmomhulde tabletten

Norvir 100mg poeder voor suspensie voor oraal gebruik

OZURDEX (dexamethason)

Ozurdex 700 microgram intravitreaal implantaat in applicator

PRED FORTE (prednisolonacetaat)

Pred Forte 10mg/ml, oogdruppels, suspensie

RINVOQ (upadacitinib)

Rinvoq 15, 30 en 45mg tabletten met verlengde afgifte

SEVORANE (sevofluraan)

Sevorane, vloeistof voor inhalatiedamp

SKYRIZI (risankizumab)

Skyrizi 150mg oplossing voor injectie in voorgevulde pen

Skyrizi 150mg oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Skyrizi 360mg oplossing voor injectie in een patroon

Skyrizi 600mg concentraat voor oplossing voor infusie

TEPKINLY (epcoritamab)

Tepkinly 4mg/0,8ml concentraat voor oplossing voor injectie

Tepkinly 48mg oplossing voor injectie

VENCLYXTO (venetoclax)

Venclyxto 10, 50 en 100mg filmomhulde tabletten

VISTABEL (botulinumtoxine)

Vistabel, 4 Allerganeenheden / 0,1ml, poeder voor oplossing voor injectie