ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Υλικό σχετικά με το DUODOPA@


Βίντεο για το σύστημα του Duodopa®


Φυλλάδιο προετοιμασίας ασθενούς για έναρξη θεραπείας με Duodopa ®Βιβλιογραφία

 1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για το Duodopa (εντερική γέλη λεβοντόπα/καρβιντόπα).
 2. Olanow CW et al. Lancet Neurol 2014;13(2):141 -149.
 3. Fernandez HH et al. Mov Disord 2018; 33(6):928-936.
 4. Lopiano L et al. J Neurol 2019; 266:2164-2176.
 5. Nyholm D et al. Neurology 2005; 64(2):216-223.
 6. Kruger R et al. Adv Ther 2017; 34(7):1741-1752.
 7. FernandezHH et al. Mv Disord 2015;30(4):500-9.
 8. Antonini A et al. Neurodegen Dis Manag 2018;8(3):161-170.
 9. Slevin JT et al. J Parkinson’s Dis 2015; 5(1):165-174.
 10. https://www.ema europa.eu/en/ medicmes/human/orphan-designations/ eu30i035. Accessed 24 November 2020.
 11. LCIG Worldwide Marketing Authorization Status. Revised 20 October 2020. Data on file.
 12. Antonini A et a I. Curr Med Res Opin 2018; 34(12):2063-2073.
 13. Santos-Garcia D et al. Parkinsons Dis 2020:2020:7537924.
 14. Nyholm D. Parkinsonism Relat Disord 2007; 13(suppl):S13-S17.
 15. Nyholm D et al. AAPSJ 2013; 15(2):316-323.
 16. Hughes AJ et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1992; 55:181-184.
 17. Goetz CG etal. Mov Disord 2004; 19(9):1020-1028.
 18. Fox SH et al. Mov Disord 2018; 33(8):1248-1266.
 19. Varanese S et al. Parkinsons Dis 2011; 2010:480260.
 20. Kulisevsky J et al. Neurologia 2013; 28(9):558-583.
 21. Fasano Aet al. BMC Neurology 2019; 19:50.
 22. Giugni JC, Okun MS. Curr Opin Neurol 2014; 27(4):450-460.
 23. Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Legacy Duodopa. Αντλία Duodopa CADD Legacy, Μοντέλο 1400
 24. Πληροφορίες για τους ασθενείς σχετικά με το Legacy Duodopa. Αντλία Duodopa CADD Legacy, Μοντέλο 1400
 25. Antοnini A et al Curr Med ResOpin 2018; 34(12)2063-2073
 26. Van der Marck MA & Bloem BR. Parkinsonism Relat Disord 2014; Suppl. 1 :S167-S173.
 27. Pedersen SW et al. Open Neurol 2012; 6:37-50.
 28. Bell RA et al. J Gen Intern Med 2002; 17(11 ):817-824.
 29. Markland D et al. J Social Clin Psychol 2005; 26(6):811 -831.
 30. Street RL et al. Patient Educ Couns 2009; 74(3): 295-301.