Η Εταιρεία AbbVie σε συνεργασία με το American Parkinson’s Foundation και μία διεθνή ομάδα Ειδικών στις Κινητικές Διαταραχές ανέπτυξε το εργαλείο MANAGE-PD.

Ένα εργαλείο για τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων όσον αφορά την έγκαιρη διαχείριση της Νόσου Πάρκινσον.

Το MANAGE-PD απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να αξιολογήσουν κλινικά τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το βέλτιστο πρότυπο φροντίδας.

 

Το MANAGE-PD επιτρέπει:

  • Την αναγνώριση ασθενών που δεν ελέγχονται ικανοποιητικά με την από του στόματος θεραπεία.
  • Τον προσδιορισμό των ασθενών με Νόσο Πάρκινσον που πιθανά δεν ελέγχονται επαρκώς με την τρέχουσα θεραπευτική επιλογή (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης για τεχνολογικά υποβοηθούμενη θεραπεία).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, για την φιλοσοφία του MANAGE-PD και την εφαρμογή του εργαλείου σε ασθενή με νόσο Πάρκινσον, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο:

 

Φιλοσοφία του MANΑGE-PD

Εφαρμογή του MANΑGE-PD