Genomförda föreläsningar HIDRADENITIS SUPPURATIVA (HS)


Användning av ultraljud vid diagnostisering och behandling av HS

Ultrasound in Hidradenitis Suppurativa (HS) – from theory to clinical practice

Antonio Martorell, MD PhD vid avdelningen för dermatologi, Hospital of Manises i Valencia, Spanien berättar om hur ultraljud kan användas i syfte att ge bästa möjliga underlag för diagnos och behandling vid HS.

Del 1: Introducing Ultrasound technique


Del 2: Ultrasound in Dermatology


Del 3: Ultrasound in HS: improving the medical approach


Del 4: Ultrasound and Surgery: Improving the HS surgical result


 

Här kan du hitta fler inspelade webinarier


HUMIRA®, (adalimumab), Rx, F, L04AB04 (TNF-alfa-hämmare), SPC 2021-06-23. Indikationsområden inom dermatologi: Aktiv och progredierande psoriasisartrit hos vuxna när andra sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel inte haft tillräcklig effekt. Måttlig till svår, kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Svår, kronisk plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 4 års ålder som inte har svarat på eller som är olämpliga för topikal behandling och ljusbehandling. Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (HS, acne inversa) hos vuxna patienter och ungdomar från 12 år som inte har svarat på konventionell systemisk HS-behandling. Fertilitet och graviditet: Kvinnor i fertil ålder ska överväga att använda adekvat preventivmetod för att undvika graviditet och fortsätta använda detta i minst fem månader efter den sista behandlingen med HUMIRA. Beroende på sin hämning av TNFa, kan HUMIRA som administreras under graviditet påverka normalt immunsvar hos den nyfödda. HUMIRA ska endast användas under graviditet om det finns ett uttalat behov. HUMIRA finns som förfylld injektionsspruta 20 mg, förfylld injektionspenna/-spruta 40 mg och förfylld injektionspenna 80 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.


SE-IMM-210006_v3. Senast uppdaterad 2023-06-08.