• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}


  • AQUIPTA KAN HALVERE MÅNEDLIGE 
   MIGRENEDAGER VS BASELINE § 2,3


   endring fra basline i antal migrenedager

   Signifikant reduksjon i gjennomsnittlig antall månedlige migrenedager på

   52,6 %

   fra baseline i løpet av 12 ukers behandling med AQUIPTA 

   p<0,001

   AQUIPTA 60 mg (N = 226): I gjennomsnitt 4,1 færre 
   månedlige migrenedager (7,8 ved baseline). Placebo
   (N = 216): I gjennomsnitt 2,5 færre månedlige 
   migrenedager (7,5 ved baseline).

   Forskjell vs placebo: -1,7 dager


   AQUIPTA GIR FLERE MIGRENEFRIE DAGER VS BASELINE4


   Ingen migreneanfall hos

   48,4%

   av pasientene som ble behandlet med
   AQUIPTA, ved uke 49-52

   Fra mITT-populasjonen (n = 521) fullførte 373 behandlingsperioden på 52 uker.

   Andel pasienter med 100% reduksjon i gjennomsnittlig 
   antall månedlige migrenedager i løpet av 52 uker

   antall månedlige migrenedager i løpet av 52 uker

   Open label design. Ingen statistiske beregninger gjennomført.


   AQUIPTA VISTE STABIL EFFEKT OVER 12 MÅNEDER4


   Etter ett års behandling var reduksjonen i gjennomsnittlig antall månedlige migrenedager stabil, med en

   71,2%

   Fra mITT-populasjonen (n = 521) fullførte 373 behandlingsperioden på 52 uker. 
   AQUIPTA 60 mg ga 5,2 færre gjennomsnittlige månedlige migrenedager fra 7,3 ved baseline.

   Endring i gjennomsnittlig antall månedlige migrenedager fra baseline over ett år 

   antall månedlige migrenedager i løpet av 52 uker

   Open label design. Ingen statistiske beregninger gjennomført.

    

   Referanser:

   1. www.legemiddelsok.no (lesedato: 02.2024). 

   2. AQUIPTA (atogepant) SPC 11.08.2023, avsnitt 4.1.

   3. Ailani J, Lipton RB, Goadsby PJ, et al; ADVANCE Study Group. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. N Engl J Med. 2021 Aug 19;385(8):695-706.

   4. Ashina M, Tepper SJ, Reuter U, et al. Once-daily oral atogepant for the long-term preventive treatment of migraine: Findings from a multicenter, randomized, open-label, phase 3 trial. Headache. 2023 Jan;63(1):79-88.

    

   NO-AQP-230004_v4, mai 2024