• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}


  • AQUIPTA – Gir pasientene dine
   flere migrenefrie dager*2


    
   •    Én tablett om dagen2

   •    Behandling for både episodisk
       og kronisk migrene
    2

   •    Reduserer antall
       migrene-dager vs. placebo2-4

   •    Stabil effekt over tid2,5**

    

   * Vs. Placebo

   ** Studie på 52 uker utført på episodisk migrene


   Utvalgt sikkerhetsinformasjon2

    
   •    Anbefales ikke til gravide eller fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
       Valg mellom amming eller behandling må vurderes ut fra nytte/risiko.

   •    Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.

   •    Vanligst rapporterte bivirkninger er kvalme, forstoppelse og
        fatigue/somnolens.

   •    Redusert apetitt, redusert vekt, økt ALAT/ASAT og overfølsomhetsreksjoner
       er sett.    

   Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev "Facts & News Migraine"?

    

   Vil du vite mer om Aquipta?

    

    

   Har du spørsmål?

    


    

    

   AbbVie tilbyr nå to legemidler for forebyggende behandling
   av migrene: AQUIPTA® og BOTOX®. 

   BOTOX (Botulinumtoksin type A) kan du lese mer om ved å trykke på lenken under.


   Referanser:

   1. www.legemiddelsok.no (lesedato: 02.2024). 

   2. AQUIPTA (atogepant) SPC 11.08.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2.

   3. Ailani J, Lipton RB, Goadsby PJ, et al; ADVANCE Study Group. Atogepant for the Preventive Treatment of Migraine. N Engl J Med. 2021 Aug 19;385(8):695-706.

   4. Pozo-Rosich P, Ailani J, Ashina M, et al. Atogepant for the preventive treatment of chronic migraine (PROGRESS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2023 Sep 2;402(10404):775-785.

   5. Ashina M, Tepper SJ, Reuter U, et al. Once-daily oral atogepant for the long-term preventive treatment of migraine: Findings from a multicenter, randomized, open-label, phase 3 trial. Headache. 2023 Jan;63(1):79-88.

    

   NO-AQP-230004_v4, mai 2024