• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}
  • AQUIPTA: SIKKERHETSPROFIL OG TOLERABILITET2

   Sikkerheten ble evaluert hos 2 657 pasienter med migrene som fikk minst én dose med atogepant i kliniske studier. Av disse ble 1 225 eksponert for atogepant i minst 6 måneder, og 826 ble eksponert i 12 måneder.

   I 12-ukers placebokontrollerte kliniske studier fikk 678 pasienter minst én dose med atogepant 60 mg én gang daglig, mens 663 pasienter fikk placebo.

   De fleste bivirkningene var milde eller moderate i alvorlighetsgrad.

   Bivirkningen som hyppigst medførte seponering var kvalme (0,4 %).

   • Anbefales ikke til gravide eller fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Valg mellom amming
    eller behandling må vurderes ut fra nytte/risiko.
   • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.

    

   Referanser:

   1.  www.legemiddelsok.no (lesedato: 02.2024).

   2. AQUIPTA (atogepant) SPC 11.08.2023, avsnitt 4.1, 4.4, 4.6, 4.8.

    

   NO-AQP-230004_v5, juni 2024