• {%buzbrandMenuItems%}
  • {%bitemName%} {%barrowSpan%}
    {%bsubBrandMenuItems%}
  • {%sbitemName%} {%sbarrowSpan%}
    {%sbproductMenuItems%}
  • {%pselfProduct%}
   • {%cSlanguages%}

  • AQUIPTA - ÉN TABLETT OM DAGEN2   • Krever ikke titrering
   • T½ ca 11 timer
     

   Doseendring 
   Doseendring til 10 mg én gang daglig anbefales for pasienter med:

   • samtidig inntak av sterke OATP*-hemmere
   • samtidig inntak av sterke CYP3A4-hemmere
   • alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt
    (CrCl < 15 ml/min).

    

   *OATP: organic anion transporting polypeptide


   Glemt dose:
   En glemt dose skal tas så snart den huskes. Dersom den glemmes en hel dag, skal den glemte dosen utelates og neste doese tas som planlagt.

   • Anbefales ikke til gravide eller fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Valg mellom amming eller behandling må vurderes ut fra nytte/risiko.
   • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.

   Referanser:

   1. www.legemiddelsok.no (lesedato: 02.2024) 

   2. AQUIPTA (atogepant) SPC 11.08.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.6, 5.2.

    

   NO-AQP-230004_v4, mai 2024