• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  •  

   UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON1

    

   • Anbefales ikke til gravide eller fertile kvinner 
    som ikke bruker prevensjon. Valg mellom amming eller behandling må vurderes ut fra nytte/risiko.
   • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
   • Vanligst rapporterte bivirkninger er kvalme, forstoppelse
    og fatigue/somnolens.
   • Redusert appetitt, redusert vekt, økt ALAT/ASAT og overfølsomhetsreaksjoner er sett.

   Dosering: Anbefalt dose er 60 mg 1 gang daglig. Ved bruk av sterke CYP3A4-hemmere eller sterke OATP-
   hemmere, ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller terminal nyresvikt er anbefalt dose 10 mg 1 gang
   daglig. Svelges hele.1
   Pakninger og pris (AUP): 10 mg: 28 stk.: kr 6319,50. 60 mg: 28 stk.: kr 6319,50. Behandling med legemidlet
   har foreløpig ikke forhåndsgodkjent refusjon. Reseptgruppe: C.2
   For mer informasjon om dosering, kontraindikasjoner, forsiktighetsregler og bivirkninger, se Aquipta SPC 11.08.2023.

    

   Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev "Facts & News Migraine"?

    

   Vil du vite mer om Aquipta?

    

    

   Har du spørsmål?

    


   Referanser:

   1. AQUIPTATM (atogepant) SPC 11.08.2023, avsnitt 4.1, 4.2, 4.6, 4.8, 5.1

   2. www.legemiddelsok.no

    

    

   NO-AQP-230004_v2, dec 2023