U bent van harte uitgenodigd om samen met ons aan het International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders deel te nemen. Dit congres wordt van 27-31 augustus in Kopenhagen georganiseerd door het  International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS).

Jaarlijks trekt het congres deelnemers vanuit de hele wereld om kennis te nemen van het recente wetenschappelijke onderzoek naar bewegingsstoornissen. U heeft de mogelijkheid om presentaties bij te wonen van gerenommeerde sprekers en de meest up-to-date informatie is tijdens het congres voor u toegankelijk. Het thema dit jaar is: ‘Personalized Medicine for Movement Disorders: Improving Diagnosis and Treatment Across the Globe’.

Het MDS is hierbij gericht op:

  • De evaluatie van de beschikbare  farmacologische en non-farmacologische behandelopties voor patiënten met de ziekte van Parkinson en andere bewegingsstoornissen
  • Het stimuleren van de dialoog wat betreft diagnostiek en de beschikbare instrumenten bij de ziekte van Parkinson en overige bewegingsstoornissen
  • Het beschrijven van de pathogenese en neurobiologie van de ziekte van Parkinson en overige bewegingsstoornissen

Wat is inclusief:

  • Registratie
  • Vlucht en transfer
  • Hotelreservering
  • Diners

Wat is exclusief:

  • Alle overige niet benoemde uitgaven (van persoonlijke aard).
  • Alle drankjes en versnaperingen buiten de maaltijden om.
  • Persoonlijke reiskosten die tijdens de congresdagen worden gemaakt.

Datum :
Zondag 27 t/m donderdag 31 augustus 2023

LET OP: Vlucht op zaterdag 26/8

Hotel:
Crowne Plaza Copenhagen Towers
Ørestads Blvd. 114 – 118
2300 København, Denemarken

Vluchten:

26/08   KL1131 14:25 – 15:45
31/08   KL1132 16:25 – 17:50

De aangeboden gastvrijheid geldt alleen gedurende de door AbbVie voorgestelde reisdagen. Indien u afwijkt van het aangeboden programma, dient u dit zelf te regelen en te bekostigen. De vastgestelde eigen bijdrage zal hierdoor niet wijzigen.

Conform de richtlijnen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Geneesmiddelenreclame (CGR) kan AbbVie B.V. maximaal 500 euro per event of de helft van de deelnamekosten vergoeden (registratie, vervoer, hotel en maaltijden). Na afloop van het congres zal de eigen bijdrage middels een automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven worden. U ontvangt hiervan een factuur.
AbbVie wijst erop dat zij de CGR richtlijnen volgt t.a.v. het verlenen van gastvrijheid. Dit houdt in dat partners op geen enkele wijze (mede) gebruik mogen maken van de gastvrijheid die de arts wordt aangeboden.

CGR en Annulering

Wij zullen elke avond een reservering maken voor een gezamenlijk diner. Indien u één van de avonden hier geen gebruik van wilt maken, vernemen wij dit graag uiterlijk 1 maand voor aanvang van het event. De vastgestelde eigen bijdrage zal hierdoor niet wijzigen. Bij annulering zullen wij conform CGR regelgeving alle evt. gemaakte kosten verantwoorden en gedeeltelijk aan u door berekenen.
Deelname kan tot 1 maand voor het event kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleren binnen 1 maand voor het event, zullen wij conform CGR regelgeving alle evt. gemaakte kosten verantwoorden en aan u doorberekenen, tenzij wij uw plaats kunnen opvullen met een andere deelnemer.

e4ethics

Indien de gastvrijheid onderhavig is aan de e4ethics procedure, zal AbbVie de gastvrijheid enkel aanbieden in het geval van een e4ethics goedkeuring.
 

Partijen onderschrijven de uitgangspunten van transparantie en specifiek de inhoud van de EFPIA HCP / HCO Disclosure Code en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Geneesmiddelenreclame (CGR) (hierna: Disclosure Codes). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van financiële relaties op grond van dit artikel geschiedt ter voldoening aan de doeleinden van de Disclosure Codes. Zowel AbbVie als de Ontvanger geven hierbij expliciet toestemming voor de gegevensverwerking als omschreven in dit artikel.

AbbVie zal ter voldoening aan de Disclosure Codes, financiële relaties eens per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, de volgende informatie openbaar maken:

Uw KvK registratie nummer

Het jaarlijkse bedrag en categorie van de financiële relatie, als deze relatie valt in een van de volgende categorieën: donaties en sponsoring, bijdrage in de kosten bijeenkomsten (registratiekosten, reis- en verblijfkosten), vergoeding voor diensten en bijbehorende onkosten, en R&D kosten (geaggregeerd).
Partijen komen overeen dat AbbVie de hierboven opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van financiële relaties conform de door de EFPIA en CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. Voor bovengenoemde doeleinden kan AbbVie persoonlijke gegevens verstrekken buiten de EU / EEA.

U als ontvanger draagt er zorg voor dat werknemers of personen van wie persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, akkoord zijn met het gegevens verzamelen, verwerken en de toelichtingen zoals vermeld in dit artikel.

27-aug-2023 t/m 31-aug-2023

MDS Congres 2023

locatie: Crowne Plaza Copenhagen Towers, Denemarken

kosten: De verwachte eigen bijdrage is € 1200,-

Uw contactpersoon van AbbVie:
[email protected]
+31 (0)629583508

NL-ABBV-230001