EULAR European Congress of Rheumatology 2023

AbbVie Reumatologie gaat in 2023 naar het EULAR congres, te Milaan. Wij nodigen u graag uit om met ons mee te reizen. Hieronder treft u verdere details.

Praktische informatie

Datum Congres:

31 mei t/m 3 juni 2023

Datum vertrek:

30 mei 2023 (na 18.00 uur)

Locatie:

MiCo Convention Center, Piazzale Carlo Magno, 1
Milano-Italy

Eigen Bijdrage:

Ongeveer € 1.400,- (o.b.v. nacalculatie)

Inbegrepen

  • Toegang tot de wetenschappelijke sessies ter plaatse
  • Toegang tot alle abstract sessies ter plaatse
  • Toegang tot on-demand content vanaf 4 juni tot en met 31 juli 2023
  • 4 hotelovernachtingen inclusief ontbijt
  • Transfer aankomst- en vertrekdag
  • 3x een diner in een restaurant

Hoe in te schrijven?

Schrijf u in voor het EULAR 2023 congres via de button.

  • Uw inschrijving wordt in behandeling genomen en is definitief na ontvangst van de bevestigingsmail. Dit kan een aantal dagen duren.
  • Heeft u na een week nog geen bevestigingsmail ontvangen of heeft u andere vragen, neem dan contact op met Sabrina Strunk: [email protected]

Belangrijk:
Houd er rekening mee dat er COVID-maatregelen van toepassing kunnen zijn en er mogelijk wettelijke vereiste documenten nodig zijn voor het verkrijgen van toegang tot het congres. Uw inschrijving is persoonsgebonden.

Conform de richtlijnen van de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) zal AbbVie B.V. een deel van de kosten van overnachting, vervoer, maaltijden en inschrijving vergoeden. Partners mogen op geen enkele wijze (mede)gebruik maken van de gastvrijheid die wordt aangeboden. Partners mogen gedurende de gehele bijeenkomst bij geen enkel programmaonderdeel aanwezig zijn.

Partijen onderschrijven de uitgangspunten en de inhoud van de EFPIA HCP / HCO Disclosure Code (hierna: Disclosure Code). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van financiële relaties op grond van dit artikel geschiedt ter voldoening aan de doeleinden van de Disclose Code. Zowel AbbVie als de Ontvanger geven hierbij expliciet toestemming voor de gegevensverwerking als omschreven in dit artikel.

AbbVie zal ter voldoening aan de Disclosure Code, financiële relaties eens per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, de volgende informatie openbaar maken:

-Uw KvK registratie nummer;

-Het jaarlijkse bedrag en categorie van de financiële relatie, als deze relatie valt in een van de volgende categorieën: donaties en sponsoring, bijdrage in de kosten bijeenkomsten (registratiekosten, reis- en verblijfkosten), vergoeding voor diensten en bijbehorende onkosten, en R&D kosten (geaggregeerd).

Partijen komen overeen dat AbbVie de hierboven opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van financiële relaties conform de door de EFPIA en CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. Voor bovengenoemde doeleinden kan AbbVie persoonlijke gegevens verstrekken buiten de EU / EEA.

Ontvanger draagt er zorg voor dat werknemers of personen van wie persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, akkoord zijn met het gegevens verzamelen, verwerken en de toelichtingen zoals vermeld in dit artikel.

31 mei tot en met 3 juni 2023

EULAR Congres 2023 Milaan

Locatie:

MiCo Convention Center, Milano- Italy

Eigen bijdrage:

Ongeveer € 1.400,- (o.b.v. nacalculatie)

Uw contactpersoon van AbbVie:

[email protected]

06 24903731

2022-NL-CSI-00026