SCHRIJF U IN VOOR DE EILAND DAGEN 2023

Wij zijn verheugd u uit te nodigen voor de Eiland Dagen 2023 van 18 juni t/m 20 juni op Schiermonnikoog.

Samen met de voorzitters zijn we druk bezig een mooi gevarieerd wetenschappelijk programma voor u samen te stellen.

Inschrijvingen voor de Eiland Dagen gaan altijd hard, dus zorg ervoor dat u op tijd bent ingeschreven. Inschrijven kan via de button hiernaast, dan opent er een mail naar onze dermatologie mailbox en nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Sfeerrapportage Eiland Dagen 2022

Benieuwd naar wat u kunt verwachten op de Eiland Dagen? Bekijk hier de sfeerrapportage van vorig jaar.

Programma

Er wordt hard gewerkt om ook dit jaar weer een mooi programma neer te zetten, zodra er nieuws is, laten we het weten. Voor deze bijeenkomst zal accreditatie worden aangevraagd bij de NVDV, NAPA en V&VN.

Hartelijke groet, mede namens de voorzitters,

Dr. Floor Garritsen, dermatoloog Haga Ziekenhuis
Dr. Ruud Horlings, dermatoloog Martini Ziekenhuis
AbbVie DERM Academy

Conform de richtlijnen van de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) zal AbbVie B.V. een deel van de kosten van overnachting, vervoer, maaltijden en inschrijving vergoeden. Partners mogen op geen enkele wijze (mede)gebruik maken van de gastvrijheid die wordt aangeboden. Partners mogen gedurende de gehele bijeenkomst bij geen enkel programmaonderdeel aanwezig zijn.

Partijen onderschrijven de uitgangspunten en de inhoud van de EFPIA HCP / HCO Disclosure Code (hierna: Disclosure Code). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van financiële relaties op grond van dit artikel geschiedt ter voldoening aan de doeleinden van de Disclose Code. Zowel AbbVie als de Ontvanger geven hierbij expliciet toestemming voor de gegevensverwerking als omschreven in dit artikel.

AbbVie zal ter voldoening aan de Disclosure Code, financiële relaties eens per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, de volgende informatie openbaar maken:

-Uw KvK registratie nummer;

-Het jaarlijkse bedrag en categorie van de financiële relatie, als deze relatie valt in een van de volgende categorieën: donaties en sponsoring, bijdrage in de kosten bijeenkomsten (registratiekosten, reis- en verblijfkosten), vergoeding voor diensten en bijbehorende onkosten, en R&D kosten (geaggregeerd).

Partijen komen overeen dat AbbVie de hierboven opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van financiële relaties conform de door de EFPIA en CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. Voor bovengenoemde doeleinden kan AbbVie persoonlijke gegevens verstrekken buiten de EU / EEA.

Ontvanger draagt er zorg voor dat werknemers of personen van wie persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, akkoord zijn met het gegevens verzamelen, verwerken en de toelichtingen zoals vermeld in dit artikel.

18-20 juni 2023

Eiland Dagen 2023

locatie: Schiermonnikoog

[email protected]

06 - 20 21 10 32 of 088 32 22 942

eigen bijdrage: 275,- euro  

NL-ABBV-230002 Januari 2023