U bent van harte uitgenodigd om samen met ons aan het  Congress of the European Academy of Neurology deel te nemen. Dit congres wordt van 1-4 juli in Boedapest georganiseerd door de European Academy of Neurology.

Jaarlijks trekt het congres meer dan 6.000 deelnemers vanuit heel Europa om onderzoeksresultaten te delen en best practices uit te wisselen. U heeft de mogelijkheid om presentaties bij te wonen van gerenommeerde sprekers en de meest up-to-date informatie is tijdens het congres voor u toegankelijk. Het thema dit jaar is: ‘Neurology beyond the Big Data’.

Het EAN is hierbij gericht op:

  • Het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van neurologische excellentie in Europa en over de hele wereld, wat leidt tot betere patiëntenzorg en resultaten.
  • Het bevorderen van de kwaliteit in de neurologie en Europa’s beste clinici, docenten en wetenschappers in het veld samen te brengen.

Wat is inclusief:

  • Registratie
  • Vlucht en transfer
  • Hotelreservering
  • Diners

Wat is exclusief:

  • Alle overige niet benoemde uitgaven (van persoonlijke aard).
  • Alle drankjes en versnaperingen buiten de maaltijden om.
  • Persoonlijke reiskosten die tijdens de congresdagen worden gemaakt.

Datum :
Zaterdag 1 juli t/m 4 juli 2023

LET OP: Vlucht op 30/6

Hotel:
Radisson Ble Beke
Terez Korut 43
1067 Budapest

Vluchten:

KL1979 30 juni Amsterdam-Budapest 16:15 – 18:10

KL1980 04 juli   Budapest – Amsterdam 19:40 – 21:45

De aangeboden gastvrijheid geldt alleen gedurende de door AbbVie voorgestelde reisdagen. Indien u afwijkt van het aangeboden programma, dient u dit zelf te regelen en te bekostigen. De vastgestelde eigen bijdrage zal hierdoor niet wijzigen.

Conform de richtlijnen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Geneesmiddelenreclame (CGR) kan AbbVie B.V. maximaal 500 euro per event of de helft van de deelnamekosten vergoeden (registratie, vervoer, hotel en maaltijden). Na afloop van het congres zal de eigen bijdrage middels een automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven worden. U ontvangt hiervan een factuur.
AbbVie wijst erop dat zij de CGR richtlijnen volgt t.a.v. het verlenen van gastvrijheid. Dit houdt in dat partners op geen enkele wijze (mede) gebruik mogen maken van de gastvrijheid die de arts wordt aangeboden.

CGR en Annulering

Wij zullen elke avond een reservering maken voor een gezamenlijk diner. Indien u één van de avonden hier geen gebruik van wilt maken, vernemen wij dit graag uiterlijk 1 maand voor aanvang van het event. De vastgestelde eigen bijdrage zal hierdoor niet wijzigen. Bij annulering zullen wij conform CGR regelgeving alle evt. gemaakte kosten verantwoorden en gedeeltelijk aan u door berekenen.
Deelname kan tot 1 maand voor het event kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleren binnen 1 maand voor het event, zullen wij conform CGR regelgeving alle evt. gemaakte kosten verantwoorden en aan u doorberekenen, tenzij wij uw plaats kunnen opvullen met een andere deelnemer.

e4ethics

Indien de gastvrijheid onderhavig is aan de e4ethics procedure, zal AbbVie de gastvrijheid enkel aanbieden in het geval van een e4ethics goedkeuring.
 

Partijen onderschrijven de uitgangspunten van transparantie en specifiek de inhoud van de EFPIA HCP / HCO Disclosure Code en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Geneesmiddelenreclame (CGR) (hierna: Disclosure Codes). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van financiële relaties op grond van dit artikel geschiedt ter voldoening aan de doeleinden van de Disclosure Codes. Zowel AbbVie als de Ontvanger geven hierbij expliciet toestemming voor de gegevensverwerking als omschreven in dit artikel.

AbbVie zal ter voldoening aan de Disclosure Codes, financiële relaties eens per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, de volgende informatie openbaar maken:

Uw KvK registratie nummer

Het jaarlijkse bedrag en categorie van de financiële relatie, als deze relatie valt in een van de volgende categorieën: donaties en sponsoring, bijdrage in de kosten bijeenkomsten (registratiekosten, reis- en verblijfkosten), vergoeding voor diensten en bijbehorende onkosten, en R&D kosten (geaggregeerd).
Partijen komen overeen dat AbbVie de hierboven opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van financiële relaties conform de door de EFPIA en CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. Voor bovengenoemde doeleinden kan AbbVie persoonlijke gegevens verstrekken buiten de EU / EEA.

U als ontvanger draagt er zorg voor dat werknemers of personen van wie persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, akkoord zijn met het gegevens verzamelen, verwerken en de toelichtingen zoals vermeld in dit artikel.

1-jul-2023 t/m 4-jul-2023

EAN Congres 2023

locatie: HUNGEXPO Budapest

kosten: De verwachte eigen bijdrage is rond Eur € 1300,-

Uw contactpersoon van AbbVie:
[email protected]
+31 (0)629583508

NL-ABBV-230001