Reumatoïde artritis (RA) is een veelvoorkomende, chronische, immuun-gemedieerde ziekte, waarbij voornamelijk de synoviale gewrichten zijn aangedaan.1 RA veroorzaakt pijn, ontsteking, stijfheid en functieverlies van de gewrichten.2 Patiënten kunnen stijfheid hebben in meerdere gewrichten.3 De gewrichten worden doorgaans aangetast in een symmetrisch patroon.4 Naast de synoviale gewrichten kunnen ook andere orgaansystemen worden aangedaan, de systemische of extra-articulaire manifestaties genoemd.1

RA heeft een sterke genetische basis.4 De erfelijkheidsgraad van RA is ongeveer 60% bij ACPA-positieve patiënten.4 Naast veranderingen in genen van het humaan leukocytenantigeen (HLA-DRBI) zijn ook veranderingen in andere genen die betrokken zijn bij de regulatie van het immuunsysteem1 en epigenetische veranderingen (bijv. DNA-methylering) 4,5, betrokken

Daarnaast is een groot aantal omgevingsfactoren van invloed op het risico op RA4,6, zoals roken 4, de inademing van fijnstof 4 en het microbioom in de mond en darmen 4. Andere risicofactoren 4 zijn obesitas 4, stress 4, een lage vitamine D-concentratie 6, een lage sociaaleconomische status 4, alcoholgebruik en geslacht 4. Vrouwen hebben een twee tot drie keer hoger risico op het ontwikkelen van RA dan mannen.4
 

De pathofysiologie van RA kan gekenmerkt worden door een ontstekingsreactie en hyperplasie van het synovium.1 Daarnaast kunnen de volgende auto-antilichamen worden gevormd: reumafactor (RF) en anti-gecitrullineerd proteïne-antilichaam (ACPA). Verder kan bij RA kraakbeen- en botdestructie optreden.1 De structurele schade aan de synoviale gewrichten bij een patiënt met RA omvat zowel kraakbeenschade als boterosie.4 De gewrichtsschade wordt veroorzaakt door de invasie van osteoclasten in het kraakbeen.4 De afgifte van cytokines uit verschillende celtypen in het synovium leidt tot feedbackloops die resulteren in een continue rekrutering van nieuwe cellen en in een chronische ontstekingsreactie, kraakbeenschade en boterosie.4

De systemische problematiek omvat cardiovasculaire, pulmonale, psychologische en skeletale aandoeningen.1 De ontwikkeling van RA is zowel afhankelijk van omgevings- en genetische factoren. RA kan leiden tot complicaties op de lange termijn en extra-articulaire manifestaties in de ogen, longen en andere organen.1,4
 

De tekenen en symptomen worden onderverdeeld op basis van de locatie van de problematiek.2 RA resulteert in pijn, stijfheid, zwelling en bewegingsbeperking van veel gewrichten. De kleine gewrichten van de handen en voeten zijn vaak aangedaan. De stijfheid is meestal het meest uitgesproken in de ochtend (ochtendstijfheid). De systemische symptomen omvatten vermoeidheid, verminderde eetlust en een matige temperatuurverhoging.

De betrokkenheid van de gewrichten is het fundamentele kenmerk van RA. De gewrichtsontsteking leidt tot zwelling van het bindweefsel, gevoeligheid, pijn bij beweging, een afgenomen bewegingsbereik en bij sommige patiënten vervormingen.7
 

Om te beginnen geeft RA een ziektelast voor de patiënt.4,8-13 RA kan namelijk leiden tot een afgenomen lichamelijk functioneren en lichamelijke beperkingen 4,8,9, chronische pijn en vermoeidheid 4,9, psychische nood en depressie 4,9 en een verminderde kwaliteit van leven 4,10,11. Daarnaast kunnen als gevolg van de ziekte één op de vier werkdagen verloren gaan.12 Binnen tien jaar na aanvang van de ziekte is minstens de helft van de patiënten niet in staat om fulltime te werken.13

RA kent ook een hoge economische last.4,11 Ongeveer een derde deel van de totale kosten voor RA is toe te schrijven aan productiviteitsverlies op het werk.11 De geschatte maatschappelijke kosten van RA zijn 45,3 miljard in Europa en 61,2 miljard dollar in de Verenigde Staten (cijfers uit 2008).4

Verder hebben patiënten met RA een hoger overlijdensrisico dan gezonde mensen.1 Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende oorzaak van vroegtijdig overlijden van patiënten met RA.4
 

Bekijk hier het geneesmiddel voor de behandeling van RA.

Referenties

 1. McInnes IB, Schett G. The pathogenesis of rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2011;365(23):2205-2219.
 2. American College of Rheumatology. Rheumatoid Arthritis. 2018. https://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis. Accessed March 14, 2018.
 3. Keating RM. Rheumatoid Arthritis. In: Waldman SA, Terzic A, eds. Pharmacology and Therapeutics: Principles to Practice. 1st ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2009:1025-1038.
 4. Smolen JS, Aletaha D, Barton A, et al. Rheumatoid arthritis. Nat Rev Dis Primers. 2018 Feb 8;4:18001. doi:10.1038/nrdp.2018.1.
 5. Taber’s Online. Unbound Medicine, Inc. Copyright 2000-2018. http://www.tabers.com/tabersonline/. Accessed February 28, 2018.
 6. Bragazzi NL, Watad A, Neumann SG, et al. Vitamin D and rheumatoid arthritis: an ongoing mystery. Curr Opin Rheumatol. 2017;29(4):378-388.
 7. Aletaha D. Evaluation and outcomes of patients with rheumatoid arthritis. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, et al, eds. Rheumatology. Philadelphia, PA: Mosby; 2011:941-954.
 8. Eustice C. Arthritis affects activities of daily living. December 2, 2017. https://www.verywell.com/arthritis-affects-daily-living-activities-189933?print. Accessed April 22, 2018.
 9. Kvien TK. Epidemiology and burden of illness of rheumatoid arthritis. Pharmacoeconomics. 2004;22(2 Suppl 1):1-12.
 10. Office of Disease Prevention and Health Promotion. Health-related quality of life and well-being. https://www.healthypeople.gov/2020/about/foundation-health-measures/Health-Related-Quality-of-Life- and-Well-Being. Accessed April 6, 2018.
 11. van Vilsteren M, Boot CR, Knol DL, et al. Productivity at work and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2015;16:107. doi: 10.1186/s12891-015-0562-x.
 12. Bosworth A, Jacklin C, Burke T, et al. OP0317-PARE An independent review of people with rheumatoid arthritis (RA) and their caregiver's lost work time. Ann Rheum Dis. 2017;76(Suppl 2):186-187.
 13. World Health Organization. Chronic diseases and health promotion. Chronic rheumatic conditions. http://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/. Accessed March 26, 2018.

NL-RNQ-210038 v2