Het 6e World Parkinson Congress (WPC 2023) wordt gehouden in Barcelona, ​​Spanje van 4 – 7 juli 2023. Iedereen in de gemeenschap die betrokken is bij de behandeling van de Ziekte van Parkinson, of het nu een onderzoeker, arts, verpleegkundige of revalidatiearts is, is welkom op de WPC 2023. World Parkinson Congressen zijn 100% wetenschappelijke evenementen.

U bent van harte uitgenodigd om samen met ons aan het World Parkinson Congress deel te nemen.

Wat is inclusief:

  • Registratie
  • Vlucht + transfer
  • Hotelreservering
  • Diners

Wat is exclusief:

  • Alle overige niet benoemde uitgaven (van persoonlijke aard).
  • Alle drankjes en versnaperingen buiten de maaltijden om.
  • Persoonlijke reiskosten die tijdens de congresdagen worden gemaakt.

Datum:
Dinsdag 4 juli t/m vrijdag 7 juli 2023

Hotel:
Barcelona Princess
Avenida Diagonal 1
8019 Barcelona

Vluchten:
VY 8307 AMS - BCN 18:25 – 20:45     4/7
VY 8311 BCN - AMS 19:40 – 21:55    7/7

De aangeboden gastvrijheid geldt alleen gedurende de door AbbVie voorgestelde reisdagen. Indien u afwijkt van het aangeboden programma, dient u dit zelf te regelen en te bekostigen. De vastgestelde eigen bijdrage zal hierdoor niet wijzigen.

Conform de richtlijnen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Geneesmiddelenreclame (CGR) kan AbbVie B.V. maximaal 500 euro per event of de helft van de deelnamekosten vergoeden (registratie, vervoer, hotel en maaltijden). Na afloop van het congres zal de eigen bijdrage middels een automatische incasso van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven worden. U ontvangt hiervan een factuur.
AbbVie wijst erop dat zij de CGR richtlijnen volgt t.a.v. het verlenen van gastvrijheid. Dit houdt in dat partners op geen enkele wijze (mede) gebruik mogen maken van de gastvrijheid die de arts wordt aangeboden.

CGR en Annulering

Wij zullen elke avond een reservering maken voor een gezamenlijk diner. Indien u één van de avonden hier geen gebruik van wilt maken, vernemen wij dit graag uiterlijk 1 maand voor aanvang van het event. De vastgestelde eigen bijdrage zal hierdoor niet wijzigen. Bij annulering zullen wij conform CGR regelgeving alle evt. gemaakte kosten verantwoorden en gedeeltelijk aan u door berekenen.
Deelname kan tot 1 maand voor het event kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleren binnen 1 maand voor het event, zullen wij conform CGR regelgeving alle evt. gemaakte kosten verantwoorden en aan u doorberekenen, tenzij wij uw plaats kunnen opvullen met een andere deelnemer.

e4ethics

Indien de gastvrijheid onderhavig is aan de e4ethics procedure, zal AbbVie de gastvrijheid enkel aanbieden in het geval van een e4ethics goedkeuring.
 

Partijen onderschrijven de uitgangspunten van transparantie en specifiek de inhoud van de EFPIA HCP / HCO Disclosure Code en de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Geneesmiddelenreclame (CGR) (hierna: Disclosure Codes). De gegevensverwerking en de openbaarmaking van financiële relaties op grond van dit artikel geschiedt ter voldoening aan de doeleinden van de Disclosure Codes. Zowel AbbVie als de Ontvanger geven hierbij expliciet toestemming voor de gegevensverwerking als omschreven in dit artikel.

AbbVie zal ter voldoening aan de Disclosure Codes, financiële relaties eens per jaar binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) zijn ontstaan, de volgende informatie openbaar maken:

Uw KvK registratie nummer

Het jaarlijkse bedrag en categorie van de financiële relatie, als deze relatie valt in een van de volgende categorieën: donaties en sponsoring, bijdrage in de kosten bijeenkomsten (registratiekosten, reis- en verblijfkosten), vergoeding voor diensten en bijbehorende onkosten, en R&D kosten (geaggregeerd).
Partijen komen overeen dat AbbVie de hierboven opgesomde gegevens zal registreren in het daarvoor ingerichte centrale register voor het registreren van financiële relaties conform de door de EFPIA en CGR vastgestelde uniforme rapportagestructuur. Deze openbaarmaking geldt voor een periode van drie jaar. Voor bovengenoemde doeleinden kan AbbVie persoonlijke gegevens verstrekken buiten de EU / EEA.

U als ontvanger draagt er zorg voor dat werknemers of personen van wie persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, akkoord zijn met het gegevens verzamelen, verwerken en de toelichtingen zoals vermeld in dit artikel.

4-jul-2023 t/m 7-jul-2023

WPC Congres 2023

locatie: International Barcelona Convention Center, Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019 Barcelona, Spanje

kosten: De verwachte eigen bijdrage is € 800,-

Uw contactpersoon van AbbVie:
[email protected]
+31 (0)629583508

NL-ABBV-230001