• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • RINVOQ er en selektiv JAK-hemmer i tablettform utviklet av AbbVie

   INDIKASJON: Til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år som er kandidater for systemisk behandling

    


   Inne i TNF/BIO-anbudet for alvorlig atopisk dermatitt3

    

   LIS 2306b TNF BIO
   Legemidler mot betennelsessykdommer i ledd, tarm og hud
   Anbefalinger per 1. februar 20233

   RINVOQ - virkningsmekanisme

   Vil du lære mer om virkningsmekanismen bak upadacitinib?

   Klinisk erfaring med Rinvoq1

   * Informasjon om ytterligere fullførte og pågående fase III-studier er tilgjengelig via www.clinicaltrials.gov

   ** For fullstendig oversikt over indikasjoner, se felleskatalogen.no

    

    

   Jeg vil gjerne ha mer informasjon fra en produktspesialist.

   Jeg har spørsmål til medisinsk avdeling.

   Felleskatalogteksten finner du ved å trykke her


   Referanser

   1. RINVOQ SPC avsnitt  4.1, sist oppdatert 20.07.2023. 
   2. Baricitinib SPC, sist oppdatert 20.07.2023, Abrocitinib SPC, sist oppdatert 28.06.2023, Tofacitinib SPC, sist oppdaert 10.03.2023, Filgotinib SPC, sist oppdatert 29.05.2023, RINVOQ SPC, sist oppdatert 20.07.2023. 
   3. https://sykehusinnkjop.no/avtaler-legemidler/tnf-bio Lesedato: 10.09.2023

    

   NO-UPAD-2300011v1.0Okt2023