• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}
  • Ønsker du å flytte frem grensen for hva som er mulig å oppnå med IBD-behandling?

   STRIDE-II har allerede vist veien*1.

   Ifølge STRIDE II, de siste konsensusanbefalingene fra International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases (IOIBD),
   er mukosal tilheling det langsiktige målet ved IBD1.

   Mukosal tilheling innebærer at ingen sykdomsaktivitet kan ses ved endoskopi eller annen prosedyre som undersøker tarmens slimhinne.
   Det kan fremdeles finnes arrvev i tarmen der sårene er tilhelet, men inflammasjonen er borte.2

   Med mer ambisiøse behandlingsmål kommer fremtidens IBD-behandling ikke bare til å handle om å redusere symptomer, men om å påvirke hele sykdomsbildet.

   Hvilke behandlingsmål ønsker du å oppnå?


   * STRIDE II (Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease) omfatter evidens- og konsensusbaserte
   anbefalinger for målbaserte behandlingsstrategier for barn og voksne med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt.

    


   STRIDE-II

   Programmet Selecting Therapeutic Targets in Inflammatory Bowel Disease (STRIDE), et initiativ gjennomført av International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases (IOIBD), undersøkte potensielle behandlingsmål for IBD og de vitenskapelige bevisene som støtter dem.1,2 Basert på bevis og ekspertuttalelser utviklet gruppen konsensusanbefalinger for behandlingsmål for Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. De sammensatte behandlingsmålene for pasienter med IBD er basert på kliniske symptomer (PROs), normalisering av CRP og kalprotektin samt mukosal tilheling og normal livskvalitet.

   Behandlingsretningslinjer ifølge STRIDE-II

   Vurder å bytte behandling dersom behandlingsmålet ikke oppnås1

   Målrettet behandling – med utgangspunkt i risiko1

   Adapted from Turner et al, 2021.
   CRP=C-reactive protein; QoL=quality of life.

   • STRIDE-II bekreftet det langsiktige målet i STRIDE-I for mukosal tilheling, redusert funksjonsnedsettelse, gjenoppretting
    av livskvalitet og normal vekst hos barn.1

   Mukosal tilheling er det langsiktige målet ifølge STRIDE-II

   Mukosal tilheling innebærer at ingen sykdomsaktivitet kan ses under koloskopi eller annen prosedyre som undersøker tarmens slimhinne. Det kan fremdeles finnes arrvev i tynn- og tykktarmen der sårene er tilhelet, men inflammasjonen er borte.2

   Ved ulcerøs kolitt har man lenge ment at et Mayo endoskopisk subscore (MES) ≤ 1 indikerer mukosal tilheling, men stadig flere studier etterstreber nå en enda mer fullstendig tilheling, tilsvarende den som ses ved MES = 0.3,4

   For pasienter med Crohns sykdom er det langsiktige behandlingsmålet SES-CD < 3 poeng eller fravær av sårdannelse.3,5

   Med de senere års fremgang innen utviklingen av nye legemidler i kombinasjon med mer følsomme diagnostiske verktøy og biomarkører har mukosal tilheling blitt et realistisk mål ved behandling av IBD. Forfatterne av STRIDE-II mener derfor at mukosal tilheling er det langsiktige behandlingsmålet ved IBD og den viktigste faktoren for å oppnå et bedre langsiktig behandlingsresultat med redusert behov
   for sykehusinnleggelse og kirurgi.1


   Målrettet behandling ved ulcerøs kolitt ifølge STRIDE-II1

   En Mayo endoskopisk subscore (MES) = 0 er assosiert med bedre behandlingsresultat for pasientene1


   * Tid for å oppnå behandlingsmålet varierer avhengig av legemiddel og mekanisme.
    Grenseverdien for fekal kalprotektin avhenger av det ønskede resultatet. Lavere nivåer (f.eks. < 100 µg/g) er foreslått for å gjenspeile dyp tilheling (både mukosal tilheling og transmural tilheling) eller histologisk tilheling.
    Vurdering av mukosal tilheling kan oppnås med sigmoidoskopi eller koloskopi.

   CRP = C-reactive protein; HRQoL = health related quality of life; PRO = patient-reported outcomes; RB = rectal bleeding; SF = stool frequency; UCEIS = UC endoscopic index of severity.


   Mayo endoskopisk subscore (MES) 0 vs. 16


   Fordelene med å oppnå mer stringente behandlingsmål ved ulcerøs kolitt

   Hva sier retningslinjene?

   “We suggest treating patients with UC to achieve mucosal healing … to increase the likelihood of sustained steroid-free remission and prevent hospitalizations and surgery.”4
   – 2019 ACG guidelines

   “Several studies determined the benefit of mucosal healing in patients with UC. In accordance with these findings, an international consensus panel recently recommended mucosal healing as an important therapeutic goal for UC.”3
   – 2019 ECCO guidelines

   ACG=American College of Gastroenterology; ECCO=European Crohn’s and Colitis Organisation.


   Å oppnå Mayo endoskopisk subscore (MES) ≤ 1 gir bedre behandlingsresultat på sikt 
   (data fra en metaanalyse som omfattet 2073 pasienter i 13 ulike studier):5*


   Vedvarende klinisk remisjon ble oppnådd av:5


   65% av pasientene som oppnådde 
   MES ≤ 1 (n=461/712)

   34% av pasientene som ikke oppnådde 
   MES ≤ 1 (n=226/669)


   Vedvarende mukosal tilheling ble oppnådd av:5†


   62% av pasientene som oppnådde
   MES ≤ 1 (n=246/395)

   21% av pasientene som ikke oppnådde 
   MES ≤ 1 (n=88/4259)


   Å oppnå MES ≤1 bør være målet ved behandling av ulcerøs kolitt, ettersom dette har
   vist seg å være en prediktor for forbedret sykdomsforløp og bedre langsiktig prognose.5


   *Elleve studier definerte mukosal tilheling som MES ≤1; 2 studier benyttet MES = 0. 7 studier inkluderte pasienter med ulcerøs kolitt på biologiske legemidler; de resterende inkluderte ikke-biologiske terapier eller en kombinasjon av konvensjonelle terapier og behandling med biologiske legemidler. Majoriteten av studiene inkluderte pasienter med moderat til alvorlig ulcerøs kolitt. 8 studier hadde oppfølging ≥ 2 år. Pasientene hadde minst én endoskopisk undersøkelse etter påbegynt behandling utført mellom 1 og 6 måneder fra studiestart for å vurdere mukosal tilheling. Kliniske og/eller endoskopiske oppfølgingsdata var tilgjengelige ≥ 52 uker fra studiestart. 

   †6 studier med 823 pasienter. Mukosal tilheling > 52 uker og minst 6 måneder etter endoskopisk undersøkelse.


   Et Mayo endoskopisk subscore (MES) = 0 resulterte i forbedret resultat for pasientene6

   Tilbakefallsfrekvens etter 6 måneder (MES = 0 vs. MES = 1)


   Ingen statistiske beregninger av konfidensintervall er publisert.


   MES = 0

   er det best egnede behandlingsendepunktet for
   å definere mukosal tilheling6,7,8

   MES = 1

   er assosiert med høyere risiko for nye tilbakefall7,8

   Resultat fra en prospektiv longitudinell kohortstudie med 187 pasienter med ulcerøs kolitt (126 [67,3 %) med MES = 0 og 61 [32,7 %] med MES = 1). Alle pasienter som oppnådde mukosal tilheling vist ved koloskopi, ble inkludert i tur og orden. Etter koloskopi ble omfanget av sykdommen vurdert ifølge Montreal-klassifiseringen (E1, ulcerøs proktitt; E2, venstresidig UC; E3, omfattende kolitt). Mukosal tilheling ble definert som MES = 1 eller MES = 0. Klinisk tilbakefall ble definert som behovet for terapi for å indusere remisjon, eventuell behandlingsopptrapping, sykehusinnleggelse eller kolektomi. Alle kliniske tilbakefall ble vurdert 6 og 12 måneder etter studiestart.


   Målrettet behandling ved Crohns sykdom ifølge STRIDE-II1

   * Tid for å oppnå behandlingsmålet varierer avhengig av legemiddel og mekanisme.
    Grenseverdien for fekal kalprotektin avhenger av det ønskede resultatet. Lavere nivåer (f.eks. < 100 µg/g) er foreslått for å gjenspeile dyp tilheling (både mukosal tilheling og transmural tilheling) eller histologisk tilheling.
    Fravær av sårdannelse = f.eks. SES-CD ulceration subscores på 0. Vurdering av mukosal tilheling kan oppnås med sigmoidoskopi eller koloskopi. Når dette ikke er mulig kan alternativene ved Crohns sykdom være kapselendoskopi eller ballongenteroskopi.

   AP = abdominal pain; CRP = C-reactive protein; HBI = Harvey-Bradshaw index; HRQoL = health related quality of life; PRO = patient-reported outcomes; SES-CD = simplified endoscopic score for Crohn’s disease; SF = stool frequency.


   Fordelene med å oppnå mer stringente behandlingsmål ved Crohns sykdom

   Hva sier retningslinjene?

   “An increasing body of evidence suggests that mucosal healing may change the natural course of
   CD by decreasing relapse rates, hospitalization rates, and the need for surgery.”3
   – 2019 ECCO guidelines

   “In patients with early-stage CD, complete mucosal healing after 2 years of therapy predicts sustained steroid-free, clinical remission 3 and 4 years out from initiation of treatment.”7
   – 2018 ACG guidelines

   ACG=American College of Gastroenterology; ECCO=European Crohn’s and Colitis Organisation.


   Mukosal tilheling gir bedre behandlingsresultat på sikt (data fra en metaanalyse som omfattet 673 pasienter i 12 ulike studier):10*


   Vedvarende klinisk remisjon over lang tid (minst 50 uker) ble oppnådd av:10


   69% av pasientene som hadde oppnådd 
   mukosal tilheling ved første undersøkelse

   43% av pasientene som ikke hadde oppnådd mukosal
   tilheling ved første undersøkelse


   Vedvarende mukosal tilheling over lang tid (basert på endoskopi etter 50 uker) ble oppnådd av:10


   94% av pasientene med mukosal tilheling ved innledende undersøkelse

   18% av pasientene med aktiv sykdom
   ved innledende undersøkelse


   Mucosal healing is an important treatment goal for the evaluation of new and existing therapies for Crohn’s disease both in clinical studies and in practice.”10


   *Omfattet 8 ikke-randomiserte, prospektive, observasjonelle kohortstudier, 3 post-hoc-analyser av randomiserte kliniske undersøkelser og 1 randomisert klinisk undersøkelse. I 7 studier ble det benyttet biologiske legemidler og i 5 ble det benyttet andre behandlinger, inklusive immunmodulatorer. Pasientene gjennomgikk endoskopisk undersøkelse innen 6 måneder etter påbegynt behandling og klinisk eller endoskopisk oppfølging i minst 50 uker.


   Referanser

   1. Turner D, Ricciuto A, Lewis A, et al; International Organization for the Study of IBD. STRIDE-II: an update on the selecting therapeutic targets in inflammatory bowel disease (STRIDE) initiative of the International Organization for the Study of IBD (IOIBD): determining therapeutic goals for treat-to-target strategies in IBD. Gastroenterology. 2021;160(5):1570–83. doi:10.1053/j.gastro.2020.12.031 

   2. Peyrin-Biroulet L, Bressenot A, Kampman W. Histologic remission: the ultimate therapeutic goal in ulcerative colitis? 
   Clin Gastroenterol Hepatol. 2014;12(6):929–34.e2. doi:10.1016/ j.cgh.2013.07.022 

   3. Maaser C, Sturm A, Vavricka SR, et al. ECCO- ESGAR guideline for diagnostic assessment in IBD part 1: initial diagnosis,
   monitoring of known IBD, detection of complications. J Crohns Colitis. 2019;13(2):144–64. doi:10.1093/ecco-jcc/jjy113 

   4. Rubin DT, Ananthakrishnan AN, Siegel CA, et al. ACG clinical guideline: ulcerative colitis in adults. 
   Am J Gastroenterol. 2019;114(3):384–413. doi:10.14309/ajg. 0000000000000152 

   5. Shah SC, Colombel JF, Sands BE, et al. Mucosal healing is associated with improved long-term outcomes of patients with ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14(9): 1245–55.e8. doi:10.1016/j.cgh.2016.01.015 

   6. Barreiro-de Acosta M, Vallejo N, de la Iglesia D, et al. Evaluation of the risk of relapse in ulcerative colitis according to the degree
   of mucosal healing (Mayo 0 vs 1): a longitudinal cohort study. J Crohns Colitis. 2016;10(1):13–9. doi:10.1093/ecco-jcc/jjv158

   7. Lichtenstein GR, Loftus EV, Isaacs KL, et al. ACG clinical guideline: management of Crohn’s disease in adults. 
   Am J Gastroenterol. 2018;113(4):481–517. doi:10.1038/ ajg.2018.27  

   8. Boal Carvalho P, Dias de Castro F, Rosa B, et al. Mucosal healing in ulcerative colitis – when zero is better. 
   J Crohns Colitis. 2016;10(1):20–5. doi:10.1093/ecco-jcc/jjv180 

   9. Klenske E, Bojarski C, Waldner M, et al. Targeting mucosal healing in Crohn’s disease:
   what the clinician needs to know. Therap Adv Gastroenterol. 2019;12:1756284819856865. doi:10.1177/175628481985686 

   10. Picco MF, Farraye FA. Targeting mucosal healing in Crohn’s disease. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2019;15(10):529–38.

    


   NO-IMMG-220001 v2, sist oppdatert 19. februar 2024