• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • Dosering

   SKYRIZI doseres 150 mg i uke 0 og uke 4, og deretter hver 12. uke.


   SKYRIZI ferdigfylt penn

   • Kun 4 injeksjoner per år (fra år 2)1

   • Ferdigfylt penn

   • Samme dose ved alle indikasjoner1


   Samme dose uansett indikasjon1

   150 mg (subkutan injeksjon) uke 0, uke 4 og deretter hver 12. uke.

   Vurder å avslutte behandlingen dersom pasienten ikke har respondert etter 16 ukers behandling. Noen pasienter med plakkpsoriasis og initiell delvis respons, kan få bedre effekt dersom behandlingen fortsetter etter 16 uker.


   SKYRIZI 150 mg injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn1

   ATC-nr.: L04A C18

   Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer

   Reseptgruppe C

   Dette er et avtaleprodukt hvor det er inngått en egen prisavtale med sykehusinnkjøp HF

   For oppdatert informasjon om LIS TNF BIO anbudet: XXXXXX

   For ytterligere produktinformasjon, se felleskatalogen  https://www.felleskatalogen.no/medisin/skyrizi-abbvie-662553

   Referanser

   1. SKYRIZI SPC avsnitt 4.2, 5.2 og 6.1, sist oppdatert 15.11.2021.

   2. SKYRIZI pakningsvedlegg datert 05/2021.

    

   Administrering av SKYRIZI

   Se veiledningsvideo her.


   ▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

   Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell


   XXXXXXXXXXXXX