• {%brandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%subBrandMenuItems%}
  • {%itemName%} {%arrowSpan%}
    {%productMenuItems%}
  • {%selfProduct%}
   • {%languages%}

  • Med SKYRIZI kan dine pasienter få effektiv behandling mot plakkpsoriasis, og samtidig få lindring av eventuelle symptomer på psoriasisartritt1


   Effekt 


   Vedvarende effekt* ved:
   Plakkpsoriasis, PsO

   • Flere enn 9 av 10 når PASI ≤3*2
   • 7 av 10 når DLQI 0 eller 13

   Psoriasisartrit

   • 7 av 10 når ACR204,5

    

   *Absolutt PASI skår på ≤3. SKYRIZI 52 uker:
   94,3 % og 172 uker: 93 % (mNRI; modifisert non-responder imputasjon, n=525)

   Sikkerhet


    
   • Sikkerhetsprofilen bekreftes i langtidsoppfølging i over>3 år6
   • Sikkerhetsprofilen ved psoriasisartritt samsvarer med den ved plakkpsoriasis4,5    

    

    

   Dosering


    
   • Kun 4 injeksjoner per år
    (fra år 2)7
   • Ferdigfylt penn
   • Samme dose ved alle indikasjoner7

    
    
   Referanser

   1. SKYRIZI SPC avsnitt 2 og 4.1, sist oppdatert 15.11.2021.
   2. Gooderham M, Pinter A, Ferris LK et al. Long-term, durable, absolute Psoriasis Area and Severity Index and health-related quality of life improvements with risankizumab treatment: a post hoc integrated analysis of patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Jun;36(6):855-865.
   3. SKYRIZI SPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 15.11.2021.
   4. Kristensen LE, Keiserman M, Papp K et al. Efficacy and safety of risankizumab for active psoriatic arthritis: 24-week results from the randomized, double-blind, phase 3 KEEPsAKE1 trial. Ann Rheum Dis. 2022;81:225–23.
   5. Östör A, Van den Bosh F, Papp K et al. Efficacy and safety of risankizumab for active psoriatic arthritis: 24-week results from the randomized, double-blind, phase 3 KEEPsAKE2 trial. Ann Rheum Dis. 2022;81:351-358.
   6. Papp KA, Lebwohl MG, Puig L et al. Long-term efficacy and safety of risankizumab for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis: interim analysis of the LIMMitless open-label extension trial beyond 3 years of follow-up. Br J Dermatol. 2021 Dec;185(6), 1135–1145.
   7. SKYRIZI SPC avsnitt 4.2, sist oppdatert 15.11.2021.

   ▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

   Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens Legemiddelverk: https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-helsepersonell


   XXXXXXXXXXXXXXX